הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

חיים וויצמן / חיים תורו וד''ר א. קצ'לסקי
וויליאם ג'ויס הקריין הבוגד / רבקה ווסט
גרמניה: ברלין בחודש האחרון / אקונומיסט
המקהלה המחוזית של משק יגור ומנצחת / שמואל ויגדורצ'יק
לשאלת החינוך בארץ
מהפכה בתנאי השיכון / מריון סלייטר
צל העבר / ח. ברטוב
בין שמים וארץ לז. י. אנכי / מ. ר
רש''י ליוחנן טברסקי / מ. ר
הדי השבוע / דניאל שר
דרכו של אדם / פרופ' מרטין בובר
עמוד הנוער
על כביסת צמר ומשי / מינה מאייר
משעבוד לגאולה
בינינו לבין עצמנו / קארל סלומון
בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
בשולי התכנית / יהושע משלוח
בין השיטין: פרוטקציה / אדוין סמואל
במעגלי התזונה / א. הירשברג
התיאטרון הקאמרי מיסודה של להקת המערכונים / ג. ק. גרשוני
דרישת שלום מפאריס / ישעיהו קלינוב



| עמוד הבא