הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

חנה סנש : חלוצה, משוררת, צנחנית : דמות אגדית
הנרי פורסל ותקופתו / ד''ר פ. גרדנויץ
ד''ר אבא הלל סילבר / יוסף נדבה
הנשיא טרומן / נ. ו. מגזין
עשר שנים ברית מכבים עתיד / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
גרמניה: השלטון הגרמניהאזרחי באאכן ובמינכן
רוסיה: רוסיה חוזרת להיות מעצמה גדולה / ליסנר
דרישת שלום מן הבריגדה / קפט' י. ליפשיץ
הצלחה בנסיונות שנעשו בטלוויזיה בצבעים
חיי נערה סינית / מ. ר
שנה ברוסיה / א. רודניצקי
אבן תזעק למאיר סיקו / חיים תורו
הדי השבוע / דניאל שר
דבר הפידלדמרשל סמאטס / ישעיהו קלינוב
עמוד הנוער
בצל קורתי / תחיה בת-אורן
אוירון : חברה א''י לתעופה בע''מ
במפלשי רכים / מרדכי עובדיהו
שידורים לבתי הספר/ אדוין סמואל
בשולי התכנית / יהושע משלוח
במעגלי התזונה / א. הירשברג
התיאטרון הממלכתי היהודי של שלמה מיכאלס ברוסיה / שמעון דריידו
ביקור בפולין / ספקטייטור| עמוד הבא