הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

בינינו לבין עצמנו

מאת מרדכי זלוטניק
שודר בשבת 15 בדצמבר 1945

יום גדול היום לנו - לנו לאנשי שירות השידור - ואני חושב שאוכל לומר זאת ללא כל חשש של הגזמה, שיום חשוב הוא גם למאזינינו. מחר ייפתח פרק חדש בתולדות שירותינו, שכן ממחר בבוקר נתחיל לשדר בשני משדרים ובשני גלים. הפרטים ודאי כבר ידועים לכם. משדר אחד ישדר את התכניות העבריות שלנו ובאותו זמן ישדר המשדר השני את התכניות הערביות. ואילו התכניות האנגליות ישודרו בשני הגלים בעת ובעונה אחת. התכניות העבריות והערביות ישודרו בחמש שעות ליום כל אחת. ואילו התכנית האנגלית כשתי שעות ביום.


תמונה: המשדר החדש ברמאללה


מענין יהא אולי לסכם ולומר, שעם התכניות המיוחדות בימי שישי, שבת וראשון ישודרו עתה התכניות העבריות במשך 35 שעה בשבוע במקום 24 עד עתה (כלומר, נקבל תוספת של 11 שעה לשבוע); התכניות הערביות 35.30 שעות לעומת 31 שעות עד עתה, והתכניות האנגליות 21 לעומת 15.

המשדר העברי מקבל את הגל החדש, והחל ממחר בבוקר יהא עליכם לסובב את הכפתור לא לגל שלו רגילים הייתם עד עתה, אלא לגל שלוש מאות ושבע מטרים, או 977 קילוסיקל. דבר לא נוח אמנם, שכן הרגל של עשר שנים כמעט קשה להיגמל ממנו. אבל נקוה שגל חדש זה ייקלט על ידכם יפה. מכל מקום אסירי-תודה נהיה לכם, אם המאזינים שלנו בנקודות השונות בארץ תועילו לשלוח לנו את הערותיכם בקשר לקליטת הגל החדש במקלטכם.

ובכן: החל ממחר תורחב מסגרת שידורינו העבריים, ואנו נשדר יום-יום בוקר, צהרים וערב. התכנית העברית בבוקר תתחיל בשעה שבע ועשר דקות. נפתח בהתעמלות. תרגילים אלו יוגשו לכם בשיתוף עם המחלקה להכשרה גופנית שליד הועד הלאומי, השוקדת על טיפוח התרבות הגופנית בתוכנו. חושבני, שרבים מן המאזינים והמאזינות ישתתפו כל בוקר בתרגילים אלו ויתחילו את יומם במרץ מרענן. לאחר כך - משבע ורבע עד שבע עשרים וחמש - נשדר את המהדורה הראשונה של החדשות בעברית. משבע ועשרים וחמש עד שבע ושלושים נשמיע לכם נגינת-בינים. ובשבע ושלושים בששת ימי החול שיחות קצרות לבתי-הספר. ונסיים את שידור הבוקר בקריאת פרקי-היום בתנ''ך. עד עתה הקדשנו לקריאות אלו חמש דקות. אבל מעתה נקדיש להן עשר דקות, כדי שתהא שהות בידי הקרן (מר שלמה ברטונוב) לקרוא לפניכם בכל יום את שני הפרקים במלואם.

למעלה הזכרתי את החדשות, ורוצה אני להרחיב קצת את הדיבור על סעיף חשוב זה של שידורינו - סעיף האינפורמציה. וודאי תסימו אתי, שאחד מתפקידיה העיקריים של כל תחנת-שידור הוא אינפורמציה מהירה, נכונה ומדויקת. והנה אנו אומרים להכפיל כמעט החל ממחר, את הזמן, המוקדש לשידורי החדשות. מהדורות החדשות ישודרו ממחר ארבע פעמים ביום - משבע ורבע על שבע עשרים וחמש בבוקר, מאחת ורבע עד אחת ושלושים בצהרים, משש ארבעים וחמש עד שש חמישים וחמש לפנות ערב ומשמונה ורבע עד שמונה ושלושים בערב - בסך-הכל חמישים דקה ליום. ורוצים אנו לא רק להכפיל את הזמן, המוקדש לחדשות, אלא גם להכניס במהדורות אלו חדשות מקומיות יותר, שענין בהן למאזיננו. כן אנו אומרים לגוון את מהדורת הערב בשיחות קצרות על אחד הנושאים החשובים הנזכרים בחדשות. שיחות אילו ישודרו על ידי מומחים במקצועם.

נוסך לכך אנו אומרים להנהיג בקרוב מדור חדש ''עתונות היום'', שבו נסקור בעשר דקות את תוכן העתונות העברית של אותו יום.

כן אמרתי, שנשדר בכל יום שיחות קצרות לבתי-הספר. זהו נסיון חדש, שאנו אומרים לעשות כלפי בתי-הספר בתל-אביב. הלימודים בתל-אביב מתחילים בחורף בשעה מוקדמת. ולפיכך נשדר כל בוקר בשבע ושלושים, בשעה שמתאספים התלמידים באולם קודם שהם נכנסים לכתותיהם, שיחות קצרות מעניני-דיומא. ביום ראשון יפרש מר מדזיני את חדשות-החוץ של אותו שבוע וביום ב' יסביר מר קלינוב את חדשות-הישוב. ביום שלישי ייעץ מר יוסף מיוחס לתלמידים, כיצד לבלות את שעות הפנאי וביום ד' יספר מר יוסף וייץ עלישובינו הכפריים וסביבתם. ביום ה' ימסור מר נ. חנוך חדשות משדה הספרות והאמנות וביום שישי יפרש מר. פ. מלצר את פרשת השבוע ומדרשיה. אנו מקווים, שהמנהלים יעשו את הסידורים הדרושים לאפשר לתלמידיהם להאזין לשיחות קצרות אלו. ואם נסיוננו זה יוכתר בהצלחה, נתמיד בו אף נרחיבנו.

את השדור בצהרים נקדיש בעיקרו לחדשות ופרקי מוסיקה, שירות תכניות לבתי-הספר ותכניות לעקרת-הבית. פרטים מלאים על כך תמצאו ב''הגלגל''.

בשעות הערב נשדר בכל יום משש ורבע עד תשע ושלושים, כלומר - למעלה משלוש שעות רצופות. נפתח בשש ורבע בשידורי יום-יום לנוער. אחת לשבוע לגיל הרך בני 5 - 8; שלוש פעמים בשבוע לגיל 8 - 13, תכניות משעשעות בעיקרן; ושתי פעמים בשבוע תכניות לנוער המתבגר; גיל 13 - 16. משש ארבעים וחמש עד שבע נשדר, כאמור, את החדשות ונמסור פרטים על תכניותינו באותו ערב. את השעה משבע עד שמונה נחלק בצורה זו: את הזמן משבע עד שבע ורבע ומשבע ארבעים וחמש עד שמונה, נקדיש לחינוך למבוגרים ואת זמן-הבינים. משבע ורבע עד שבע ארבעים וחמש, נקדיש למוסיקה. את השיחות בשדה-החינוך למבוגרים נחלק לשני מחזורים. האחד מיועד בעיקרו לעולה החדש והאחד מיועד בעיקרו לילידי-הארץ. ל''צברים''. במחזור הראשון, כלומר המחזור לעולה, ניתן שיחות על הישוב ועל המזרח התיכון, על ממשלת הארץ ופעמיים בשבוע נגיש שעורים בעברית לעולה. שיעורים אלה יוגשו ע''י מר אהרון רוזנברג בשיתוף עם מחלקת התרבות שליד הועד-הלאומי. ואילו במחזור השני, המחזור המיוחד ל''צברים'', נקרע אשנב לעולם הגדול וניתן שיחות על הגולה. במחזור זהנשדר פעמיים בשבוע שיעורים באנגלית על ידי יאן קטפורד ופעם בשבוע שיעור בערבית מדוברת על ידי הגברת אירנה גרבל.

ואילו בתכנית הערב שלנו, משונה עד תשע וחצי, לא נכניס אלא שינויים קלים, שעליהם בוודאי תוכלו לעמוד בנקל, אם תעברו על לוח תכניותינו לשבוע הבא, כפי שמתפרסם ב''הגלגל''. בליל-שבת נשדר בקרוב, נוסף לקונצרט הסימפוני שלנו מעל גבי תקליטים, תכנית עברית מסורתית, כנאה לקול ירושלים בליל שבת קודש מעיר הקודש. וכמו כן את שיחתו השבועית של מר ישעיהו קלינוב ''משוט בעולמנו''.

רבות, איפוא, תכניותינו ומגוונות, ולא תספיק לי שעתי להיכנס עתה לפרטי כל תכנית ותכנית מן התכניות הנ''ל. זאת מקווה אני לעשות בשיחותי הבאות, שאשדר למן הערב אחת לחודש. ואילו עתה רוצה אני לומר רק זה, שאין אנו מוכנים עדיין להתחיל מחר בכל התכניות הללו, שסימנתי לפניכם. בהרבה מהן נתחיל מחר ואת השאר אנו אומרים להוציא לפועל בהדרגה במשך הזמן הקרוב ביותר. אנו עומדים בפני התרחבות נוספת ושוקדים לנצל את האפשרויות החדשות, שניתנו לנו כיום, לתועלתכם ולהנאתכם. נשמח, איפוא, אם תעיינו בלוח תכניותינו החדשות ואם תשלחו לנו את הערותיכם ואת הצעותיכם.
(סוף)

9

  Photo: p9

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא