הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

רוברט ג'קסון / יוסף נדבה
בריטניה: עם חידוש ימי אוסוואלד מוסליי / ישעיהו קלינוב
לפתיחת שיעורי ההתעמלות ברדיו
קורותיה של פלוגת מפרקי ההיסטוריה
לקראת תרבות מוסיקאלית עברית / ד''ר חיים בר-דיין
פרצופים / החייל משה מייזלס
הדי השבוע / דניאל שר
בפרדס החסידות לפרןפ' מרטין בובר / פרופ' ש. ה. ברגמן
עמוד הנוער
ערבית מדוברת / ד''ר אירנה גרבל
הליכות הבית
הבובטרון בגבעת-חיים
בשולי התכנית / יהושע משלוח
בבית הסוהר / אדוין סמואל
משירת הסינים, רנת רכב הברזל / טו-פו
במעגלי התזונה / א. הירשברג
הכלה המכורה| עמוד הבא