הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

בינינו לבין עצמנו

מאת דר' ישעיהו שפירא

אחת הבעיות המעסיקות את אנשי הרדיו היא: כיצד להפוך מכשיר טכני כביר זה מגוף דומם, קולט ופולט בלבד, לכלי חי וחדור רוח של יצירה וכיצד לעשותו גורם תרבותי רב-ערך בחיי הציבור, הרדיו נועד תחילה לשמש מכשיר של אינפורמציה ואין אמצעי טכני מושלם יותר, שבכוחו להשתלט במידה זו על המרחק ועל הזמן. ברכה רבה צפונה באפשרות זו לקרב אלינו ארצות ומאורעות. טוב להכיר עמים וליהנות מפרי רוחם ויצירתם. ודאי גם סכנה טמונה במכשיר פלא זה. הסכנה הידועה של שימוש בטכניקה למען שיעבוד רוח האדם. ומי מאתנו אינו זוכר, כיצד השתמשו המדינות הטוטליטאריות במכשיר זה למטרותיהם לשם היפנוזה ציבורית וטימטום ההמונים.

לאט-לאט יצא הרדיו מחיתוליו ומצא לו אפיקים שונים להתפתחותו. לא הסתפק בתפקיד של מתווך בלבד, להעביר לציבור ידיעות, קונצרטים או הצגות מן המוכן. תחנות השידור שיכללו את שירותם, והקימו להם מכשירי ביצוע עצמיים בשטחי התרבות והאמנות השונים, תזמורת, מקהלות, אולפנים, דראמאטיים וכו'. אולם גם בזה לא אמרו די. השלב הנוסף היה פיתוח היזמה בשטח היצירה הספרותית והאמנותית המקורית של הרדיו. תודות להזמנות יצירות מאת אמנים ואנשי-עט מטעם הרדיו נוספו נכסי תרבות חשובים.

תופעה זו של הרחבת הגבולין של הרדיו, שהיא חשובה בכל ארץ אחרת, חשיבותה מיוחדת בארצנו. זכינו, שגם ארצנו הקטנה ניהנית מן ההישג הטכני הגדול ומשתמשת בשרותו. תוצאות נכרות הושגו על ידי הרדיו בארץ גם מבחינה טכנית וארגונית וגם מבחינת תוכן הדברים. נעשתה פעולה חשובה להשרשת הלשון העברית ותרבותה ולמתן בטוי לחיי הישוב על ידי תכניות מגוונות של שיעורים, שיחות, תסכיתים, שירים וכו. אבל כדי למלא את תפקידיו נתבע הרדיו לפתח יזמה בריכוז הגילויים התרבותיים והאמנותיים, הגלומים במפעל היצירה היהודית ולשקפם בצורה הראויה. אין אנו יכולים להסתפק במה שמובא לפנינו מן המוכן: עלינו לגלות את שרשי היצירה המתרקמת בארץ, שלעתים היא סמויה מן העין ומצפה לגואלים. בפינות שונות של הארץ, בחיי הכפר החדשים, בחרושת הצעירה, בעדות המגוונות של קבוץ גלויותינו הולכים ונוצרים ערכים תרבותיים ואמנותיים חדשים, שמציינים את דמותה הרוחנית של האומה המתחדשת. רבים מן הגילויים האלה אינם מוצאים להם דרך לצבור. שירי עם הנוצרים ברגעי הוי מיוחדים, ביטויי אמנות בימי חג ומועד, יצירות ספרותיות, המבטאות את הדינמיקה של המפעל. כל הגילויים האלה מחייבים רכוז וטפוח, עדוד ועזרה, עבוד נכון ובצוע מתאים. תפקיד זה צריך להיות לעינינו. אין הדבר קל והגשמתו מחייבת אורך רוח והתמדה. הקשיים בדרך זו אינם מעטים.

אולם כבר כיום נמצאים בידינו אמצעים לפעולה מסויימת בכוון שהזכרתי, ועל אחד מהם רוצה אני להתעכב בשיחתי זו. כוונתי לשירות ההקלטה של הרדיו.

התקליט ממלא בשירות הרדיו את התפקיד שממלא הספר בשטחים אחרים. על ידו ניתנת האפשרות להקנות ערכי תרבות לרבים ולקיימים גם לעתיד. אין השמוש בתקליט נוח לכל, כקריאה בספר, אולם בעזרת הרדיו הופך התקליט לדבר השווה לכל נפש. ואמנם תחנות הרדיו בעולם משתמשות באמצעי זה בתכניותיהן במידה גדלה והולכת. חברת השידור הבריטית ( ה-ב.ב. סי.) יכולה להתפאר בספרית התקליטים שלה, המונה מאות אלפים לוחות. אולם יש לציין במיוחד את שירות ההקלטה שלה, LONDON TRANSCRIPTION SERVICE ושממנה נזונות כל תחנות השידור בממלכה המאוחדת. שירות זה מקליט שיחות, תסכיתים, קונצרטים, רפורטזות וכו', גם תחנתנו נהנית במידה רבה משרות זה, לגבי התכניות האנגליות.

הספריה המוסיקאלית של רדיו ירושלים עודנה צעירה. אך גם היא מונה כבר היום 18,000 תקליטים, רוב התקליטים נרכשו מן החוץ. שרות ההקלטה שלנו שהתחיל עוד לפני המלחמה צומצם במידה רבה בגלל מחסור בחומר, המובא מחוץ לארץ. בחדשים האחרונים חודשה ההקלטה בהיקף גדול יותר. חלק מהתקליטים כבר שודר בתכניותינו הקודמות ובמשך השבועות הקרובים תוכלו להאזין ליצירות החדשות שרכזנו, ושאנו מרכזים בהתמדה.

התקליט משמש לנו לא רק אמצעי להפיץ ברבים יצירות ידועות, המקובלות על הציבור. בעזרתו יש בידנו להביא את פרי רוחם של יוצרים חדשים ואף להיות שותפים בפיתוח היצירות והשלמתן. על ידי הצגת שיר מקורי ארץ-ישראלי למשל, בבצוע נאה אנו עשויים לעורר גל של התענינות בקרב הצבור הרחב וגם בין האמנים. התגובה והבקורת, יש בה, כדי לעודד יצירה חדשה ולקדם אותנו בשטח כה חשוב וחיוני. פעולתו של הרדיו לא תסתפק, איפוא, רק בקבלת החומר שישנו בעין ואף לא בדאגה לבצוע מתאים בלבד, כי אם תמלא שליחות תרבותית רבת ערך. דוגמא אחרת היא הקלטת שירים בבצוע מקהלה טובה, השמעתה תדרבן בלי ספק מקהלות אחרות ותדריכן בבחירת החומר ובאופן הבצוע.

בפסח עלה בידנו להקליט את טקס הבאת העומר בקבוצת רמת-יוחנן. תכנית זו תובא לפניכם ביום ד' הבא. חגיגת הבאת העומר היא חדוש נאה של מנהג יהודי קדום בכפר העברי החדש, פרי הרצון לחדש חגים ומועדים ושאיפת עובד האדמה לתת בטוי להווי החיים המתחדשים. מאמצי רמת-יוחנן, שהושקעו בהם אהבה, מסירות, נסיון וכשרון רב ישמשו ודאי לקו לכפרים אחרים, המנסים גם הם את כוחם בכוון זה. חלקו של הרדיו בהבאת החגיגה בפני הצבור לא הצטמצם רק בהקלטה. הרדיו שתף את עצמו גם בהכנת החגיגה, על ידי עבוד השירים ושתוף תזמורתו בבצוע. אנו רואים ברכה בשתוף יוצר זה בין הרדיו והישוב על שכבותיו ועדותיו, וברצוננו להמשיך בו גם בעתיד. ומקווים אנו, שאף הצבור מצדו, ישובים ויחידם, מחברים וקומפוזיטורים, מקהלות ותזמורות ימצאו את הדרך לשתוף פעולה עמנו למען הפצת היצירה התרבותית והאמנותית בארץ.
סוף

4

  Photo: p4

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא