הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

אישיותו של מונטבאטן / ה. מ. ראליי
פרס אוסישקין למשורר דוד שמעונוביץ
סיר אדוארד אפלטון ואמצאת ה''ראדאר''
ספורט השחייה חודר לבית-הספר / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
יאפאן: הירוהיטו, קיסר יאפאן / יוסף נדבה
צרפת: במלאות שנה לשחרור פאריס / פ. פאראף
מדור החזנות ברדיו ירושלים / אפרים גולדשטין
מכרות האוראנייום ב-אלדוראדו / ג. גורמן
תבוסתה של יאפאן / ר. וולטש
סיום מלחמת העולם השניה / ישעיהו קלינוב
האיך פרצה המלחמה נגד יאפאן / ג'וסף ס. גרי
תקופה חדשה תחל עם כניעתה של יאפאן / מ. סטיד
אחריות פוליטית / פ. וולטש
סיפורו של כושי / ש. סולר
הדי השבוע / דניאל שר
עמוד הנוער
אני קוראה למענך
כיצד נוצחה יאפאן
בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
רשמים מיום העליה לקברו של ברל כצנלסון
בחברת פושעי המלחמה הנאצים / א. סנווי
בלהט יום / ש. בס
לא בכדי / מאיר מוהר
במעגלי התזונה / א. הירשברג
עקרונות פיתוחה של תעשייתנו / ר. זולמזן| עמוד הבא