הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

15

בשולי תכניות

דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים

במדור ''בשולי התכניות'', שאנו פותחים ב''הגלגל'' החל משבוע זה, יבואו דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים. המאזינים, קוראי ''הגלגל'' - אם יש להם מה להעיר או להציע בשטח זה - ישלחו נא את דבריהם למדור ''בשולי התכניות'', מערכת הגלגל
מערכת

לקראת העתיד

...

הבה נקרא בתנ''ך

...

שיחתו של קארל סלומון

...

אמנות ההזנה

...

הכל שואלים על הכל

היה היה מדור בראדיו ירושלים, בפינת הנוער העברית, שגם גדולים למדו ממנו דברים יפים. כי גם המאזינים המבוגרים - לא רבים מהם יודעים,למשל, שבארץ סין המאכל הראשון בתפריט הארוחה הוא ה...לפתן! או שעורקי הדם הנמצאים בגופו של האדם - אם לחברם יחד, ארכם יהא אז כארכו של כדור הארץ, כפול פי שנים! ועוד עשרות ומאות שאלות ממין זה, שתשובות מעניינות, מרחיבות את הדעת, ניתנו עליהן במדור זה ובצורה מאוד חיה - בעריכתו של אליעזר אביעל. אך עם סיום תכניתו ביום ששי שעבר הודיע זה האחרון, בצורה דראמטית, מליאת רזין, כי הוא סבור שהגיע הזמן להפסיק את המדור. ''עת לחדול''. הקריינית אף היא לא פתרה את החידה הזאת, בפנותה אל המאזינים הצעירים בשאלה - אם גם דעתם היא, שיש להפסיק את התכנית הזאת. הדבר טעון בירור, על מנת לקיים את המדור החשוב גם בעתיד ולהרחיבו גם במסגרת התכניות למבוגרים. על כל פנים, על הראדיו להסביר לציבור המאזינים הצעירים מה קרה ומדוע מפסיק בעל המדור את מדורו

יהושע משולח

  Photo: p15

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא