הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

הרמדאן - חודש הצום של המוסלמים / ש. ד. גויטין
שאול טשרניחובסקי משורר ההתחדשות / י. קלוזנר
הגנרל מק-ארתור / יוסף נדבה
תיכון הספרט בארץ ישראל לאחר המלחמה / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
אפגניסטאן: נקודה איסטראטגית / ח. הורביץ
דורון מספר 1 יורדת לים / ד.ג
הקומנדו ה-51 / נ. דונביץ
הרדיו והדרכה חקלאית / ש. צמח
מאתים פעם מוסיקה יהודית וניגוני חסידים / י. סטוצבסקי
לקט מתוך תכניות ששידרו / יוכבד דוסטרובסקי
הדי השבוע / דניאל שר
עמוד הנוער
יש להוקיע את פושעי האומה הגרמנית בפני כל גרמני וגרמני / ק. ס. טאלר
עציצים ופרחים
הליכות הבית
ימי נופש בים ובהר
בינינו לבין עצמנ מאת מנהל השידור אדוין סמואל
בשולי התכנית / יהושע משלוח
במעגלי התזונה / א. הירשברג| עמוד הבא