הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

בינינו לבין עצמנו

קטעים משיחתו של מנהל שירות השידור
(24.8.1945 בשעה 9.15)

ביום ב' הבא אנו מתחילים במסגרת תכניותינו העבריות בסידרה חדשה של שמונה שיחות בשם ''משקנו הטכני''. שיחות אלה תוגשנה בשיתוף עם התאחדות המהנדסים והאדריכלים בארץ. הרעיון הוא לספר לכם משהו על אפשרויותיה הטכניות של הארץ הזאתך - על אוצרות המים שלה, על כוח החשמל שאפשר להפיק בה, על התעשיה הכימית ועוד.

את השיחה הראשונה בסידרה זו תשמעו ביום ב' הבא, בשעה שמונה בערב, מפי נשיא ההתאחדות הנ''ל, יעקב בן-סירה, הידוע לכם אולי יותר בשם מר שיפמן.

לפני שבועות אחדים סיפרתי לכם, שאנו מקווים להתקין בקרוב משרד לגלים קצרים משלנו. . יכול אני לבשרכם עתה שהמשדר הגיע וכבר החלו להקימו ברמאלה. מקוה אני, איפוא, שעוד באוקטובר שנה זו נתחיל לשדר בגלים קצרים. הבעיה היא עתה: אל מי אנו מתכוננים לפנות בשידורינו ובאיזו לשון? לפי שעה יש בדעתנו לשדר בגלים קצרים בעברית בלבד, ואנו מתכוננים לשדר בגלים קצרים תכניות בני סוגים: ראשית כל נשדר בכל יום משהו מחדשות הארץ, משהו מן המתרחש בה יחד עם תכנית משעשעת, מן הטובות ביותר. מנהלים אנו עתה משא-ומתן עם ''הבימה'', ''האהל'', ''המטאטא ו''לי -לה-לו''. יש בדעתנו להקליט קטעים מהצגותיהם הטובות ביותר של התיאטרונים הללו ולשדרם בגלים קצרים לאנשי החיייל. צעירינו, המרוחקים חדשים רבים כל כך ממולדתם, ודאי יאזינו ברצון רב לחדשות הארץ ולתכניות האחרות, שתשודרנה אליהם בלשונם העברית.

כמו כן יש בדעתנו להשתמש במשדר לגלים קצרים לשם מתן תשובה לדרישות השלום הבות, שמתקבלות בארץ מאת ניצולי הגולה באירופה לקרוביהם וידידיהם מאנשי הישוב.

כמה מדרישות השלום הללו מגיעות אלינו בדרך הדואר. אחרות מגיעות על גלי-האיתר על ידי תחנות השידור של לובלין, שטוקהולם והאמבורג.מעתה תוכלו מיד לענות על ידי הרדיו על דרישות-השלום שתקבלו. ואם תשלחו אלינו את התשובה, שהייתם רוצים שנשדר אותה, עליכם לזכור לצרף העתק מאותה דרישת השלום המקורית, שעליה אתם רוצים להשיב. עלי להגיד מיד, שאין ביכולתנו להשיב אלא על דרישות-שלום מאירופה ואין אנו יכולים בשום פנים לשדר שאלות על מקום הימצאם של נעדרים מבין קרוביהם של תושבי הארץ, המעונינים בחקירות בדבר מקומות הימצאם של קרוביהם באירופה, שאין כלל בגדר האפשרות לשדר שאלות כאלו.

לפי שעה נשדר, איפוא, בגלים קצרים בלשון העברית בלבד. מדי יום ביומו תשודר תכנית לאנשי החטיבה היהודית הלוחמת ותשודרנה תשובות לניצולי הגולה באירופה מאת קרוביהם וידידיהם בארץ. בקשר לשידורים אלו נהיה זקוקים לקריין עברי נוסף, וברצון רב נעיין בבקשות, שתוגשנה לקבלת משרה פנויה זו. המועמדים בהכרח שידעו את הלשון העברית על בוריה, ידעו גם אנגלית במידה מספקת, יהיו בעלי השכלה ויהא להם קול נעים. אם מישהו מכם חושב שיש לו אותה הכשרה, ואם הוא מעונין במשרה זו, הריהו מוזמן להגיש לנו את בקשתו. בשלושת החדשים הראשונים תהיה משכורתו של אותו קריין 15 לא''י לחודש ונוסף על כך תוספת-יוקר בשיעור של תשע לירות וחצי לגבר או אשה בלתי נשואים. כעבור שלושה חדשים תיקבע המשכורת בשיעור 20 לא''י לחודש ונוסף על כך תוספת-יוקר בסך 1/2 9 לא''י, כלומר בסך הכל קרוב לשלושים לא''י. מיד לאחר שנקבל את כל הבקשות בדבר קבלת משרה זו, נמנה ועדה שמתפקידה יהיה לבחור את המועמד הטוב ביותר.
סוף

3

  Photo: page 3

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא