הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

בינינו לבין עצמנו

מאת אדוין סמואל

יש ברצוני לשוחח הערב על כמה מן התכניות החדשות, אשר אנו משדרים עתה בשירות השידור. הבה ונפתח בתכניות המוסיקאליות.

ראשית, בוודאי תמצאו ענין לדעת, כי אנו מרבים לעשות כדי לעודד קומפוזיטורים ארצישראליים. בשמונה החדשים הראשונים של שנת 1946 שדרנו לא פחות מחמישים יצירות שונות של 24 קומפוזיטורים ארצישראליים המחברים בסגנון מזרחי; וזה חוץ מכל היצירות המקוריות של מוסיקה ערבית שאנו משדרים. שידור יצירות מוסיקליות חדשות מביא ליצירה עצמה וגם לקומפוזיטור פרסום רב. אנו משלמים לקומפוזיטור עד חמש לירות בעד תכנית של חצי-שעה של מוסיקה מזרחית. ואם אנו מקליטים את היצירה, אנו משלמים לקומפוזיטור תשלום מיוחד של חמש לירות, נוסף לתשלום הרגיל שאנו משלמים בעד כל ביצוע נוסף.

בשתים מהתכניות ''כבקשתך'' שלנו אנו מכניסים שינוי. מאות מאזינים כותבים אלינו עתה ומבקשים אותנו לנגן את התקליטים החביבים עליהם. אולם אין אנו יכולים לנגן אלא תשעה תקליטים בתכנית של חצי-שעה. דבר זה גורם אכזבה רבה למאזינים אשר בקשתם לא נתמלאה. על כן, בעתיד, אנו מכניסים שינוי בתכנית ''כבקשתך'' האנגלית בימי רביעי בערב. יש בדעתנו לבקש את המאזינים לשלוח אלינו רשימה של שנים-עשר תקליטים, אשר לפי דעתם עשויים לשמש תכנית שקולה יפה לחצי-שעה. מן הרשימה הטובה ביותר שתתקבל כל שבוע, אנו נבחר תשעה תקליטים ונשדר אותם לפי בחירתו של אותו מאזין אשר שלח את הרשימה אלינו. לפי דעתנו תקבלו בדרך זו תכניות טובות יותר ואכזבות מעטות יותר. אותו דבר נעשה בתוכנית נסיון באחת מתכניות ''כבקשתך'' העבריות שלנו, בשבתות ב-12.30, החל מן ה-12 באוקטובר.

ברובו הגדול של החודש הבא תהא תזמורת שירות השידור בחופשה; ואמנם, מה מאוד ראויים הם לה! אין אתם יכולים לשער בנפשכם, כמה מחניקים יכולים להיות האולפנים שלנו בחום הקיץ. בדרך כלל, לפי דעתי, שרתה אתכם תזמורת שירות-השידור בנאמנות רבה. עתה אנו מיטיבים את תנאי עבודתם. ואני מקווה, שדבר זה יקל עליהם את החיים.

בינתיים סשה פרנס, הכנר הראשי שלנו, עורך סיבוב קונצרטים באירופה; אנו מאחלים לו את מיטב ההצלחה.

10

  Photo: p10

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא