הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

עמוד הנוער

הסכת והשכל

סיימנו את סידרת התכניות ''מגנזי האופירה'', שהוגשו על ידינו בכל יום א' בעריכתו של מיכאל רייך. הננו עוברים עתה לסידרת תוכניות חדשה בעריכתה של גרטרוד קראוס ''מעולם הבלט''.

ביום ג' הננו ממשיכים בסידרת שיחותיו של יעקב טשרנוביץ ''קיבוץ גלויות בירושלים'' הפעם תשמעו על העדה הגורג'ית והיהודים ההררים. על מידת הענין, שעוררה סידרה זו בקרב אנשי העדות השונות בארץ יוכיח המכתב דלקמן, שנתקבל מאת ''התאחדות צעירי ארם נהריים בירושלים.

ביום ה' הננו פותחים בסידרת שיחות חדשה, שגם היא אינה באה אלא כהמשך לסידרת השיחות: ''אנשי מקצוע מספרים על מקצועם''. כזכור למאזינינו החלטנו עם סיום סידרה זו, שבה דובר על עשרה מקצועות שונים, להרחיב את הדיבור על כמה מהחשובים שבהם. התחלנו, איפוא, בסידרה של שש שיחות לד''ר ישעיהו וולפסברג ''על תולדות הרפואה ומהותה'' ועתה אנו ממשיכים בסידרת שיחות של ד''ר א. ברמן: ''לתולדות החינוך ומהותו''. סידרה זו תכלול שש שיחות:
1) החינוך ותורת החינוך.
2) ההוראה היא אמנות או אומנות.
3) המחנך והמורה
4) אישיות המחנך-המורה
5)המחנך והחניך
6) המחמך והחברה.

אנו מקווים, שאלה מבין בוגרי בתי הסםר התיכוניים שמקצוע החינוך וההוראה קרוב ללבם, ימצאו עזר בסידרת שיחות זו ותשובה לכמה מהבעיות העומדות בפניהם.

16

  Photo: Inside Front Cover

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |