הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

הגלגל (שבועון מצוייר)
כרך ד' גליון מס' 20
12 בדצמבר, 1946
י''ט בכסלו תש''ז

עמודים 18-19

אסיפת מאזינים בכפר-סבא

ביום ג' , 26 בנובמבר ש. ז. בשעה 8.30 בערב התקיימה בכפר-סבא אסיפת מאזינים, שבה השתתפו כארבע-מאות איש מכל הגילים והשכבות.

האסיפה נפתחה ע''י מר אברהם קרן, נשיא המועצה המקומית, אשר הדגיש ש''השעה העברית'' מקיפה את כל שטחי החיים של הישוב ופונה בתוכניותיה לנוער ולמבוגרים, לעקרת הבית ולפועל, לחקלאי ולסוחר לחובב המוסיקה ולאוהב הספרות. הוא הביע את שמחתו לפגישה הבלתי אמצעית עם עובי שירות השידור, '' שאת קולותיהם אנו מכירים כ''כ יפה אבל לא את פניהם'' - מר קרן מסר אח''כ את רשות הדבור לד''ר ישעיהו שפירא, מ''מ המפקח על התכניות העבריות, שהסביר את מטרת האסיפה אינם מסתפקים בהשמעה בלבד, אלא רוצים גם לשמוע.

באסיפה זאת לא רבו כ''כ השאלות, לעומת זאת היו מרובות ההצעות. כך הציע מאזין אחד להקדיש את כל השידורים העברים לשלושה נושאים בלבד, והם: תורת ישראל , ספרות ישראל וחכמת ישראל. ההנמקה להצעה זאת היתה: תכניות שעשועים, מוסיקה ודברים כלליים אנו יכולים לשמוע מכל מכל תחנה, ואין כל קשי בכך. לעומת זה, יש לנו ''קול ירושלים'' עברי אחד בלבד ולכן צריך לנצלו במלוא האפשרות לשם הקניית ידיעות אך ורק בשלושת השטחים הנ''ל.

מאזין אחר הציע שמדי חודש בחדשו תשודר תכנית אחרת ע''י אחד התיאטרונים כדודגמת התכניות המוגשות ע''י ''המטאטא''.

תלמיד ביה''ס התיכון הציע להתחיל בשידורים לבתי הספר התיכוניים כדוגמת השידורים לבתי הספר העממיים.

פועל הציע להקדיש זמן למדור מיוחד לעניני הפועל ולבעיות העבודה. בתוך מדור זה המציע היה רוצה שיתנו שידורים על ההיגיינה של העבודה על המצב בעבודה לפי העונות השונות, למשל בקטיף, וכו.

אוהב מוסיקה, שהציג את עצמו כבלתי-בקי בה, ביקש שלפני כל תכנית של מוסיקה קלאסית תושמע הסברה קצרה על הקומפוזיטור ועל היצירה שתנוגן.

אחד המורים התלונן על כך שהעברית לעולה נלמדת בעברית. לדעתו אין המעונינים בכך יכולים להפיק את התועלת הדרושה בשיטה זאת.

מורה אחר הציע לשדר תכנית מיוחדת לבתי הספר לעצרת החודש, הנחוגה במילא ברוב בתי הספר בכל ראש-חודש.

אוהב שירים עברים ביקש שלא לקפח את זכות השירים שהיו מושרים בפי בני העליות הראשונות. אגב זה ביקש שלא לחזור לעתים תכופות מדי על אותם השירים בתכנית ''כבקשתך''.

מדריך בתנועת נוער ביקש להתחיל בשידורים לתנועות הנוער, כדוגמת השידורים לבתי הספר. תלמיד באחת הכתות הנמוכות של ביה''ס העממי ביקש לכלול בשידורים לבתי הספר גם את הכתות א' ב' ו-ג'.

האסיפה כולה התנהלה באוירה לבבית וכל השואלים והמציעים הדגישו את הערך החיוני שהם מיחסים לשידורים. כולם ציינו בחיוב את השאיפה המתמדת מצד שירות השידור להידוק הקשר והמגע עם הציבור.

מר יחיאל לבנון, יו''ר ועדת התרבות שע''י המועצה המקומית ועוזר למפקח על החינוך החקלאי מטעם הועד הלאומי, נעל את האסיפה בדברי ברכה והוקרה לאנשי שירות השידור.

* * *

למחרת היום, ביום הרביעי בבוקר, נוכחו חברי שירות השידור בבית הספר העממי בשעת השידור לבתי הספר. כאן ניתנה להם ההזדמנות לראות את .
(סוף בעמוד 19)


18

  Photo: Inside Front Cover צילומים:
1) באסיפת המאזינים בכפר-סבא. מימין לשמאל:מר גינסברג, גב' לאה פורת, מר קרן, נשיא המועצה המקומית, ד''ר שפירא, גב' יהודית ידידיה, מר גבתון, ד''ר ברגר ומר לבנון, יו''ר ועדת-התרבות בכפר-סבא


2) תלמידים מאזינים לשידור בבית-ספר בכפר-סבא פוטו: קפלן כפר-סבא| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא