הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

הרהורים בימי הקונגרס בבאזל / מ. ג
הדי השבוע / דניאל שר
ש. פינקל: חתן הפרסלאמנים ע''ש יהושע גורדון ז''ל / ד. דונביץ
משה הלוי: חתן הפרסלאמנים ע''ש יהושע גורדון ז''ל / ד. דונביץ
מן הפוקלור הערבי: נבי מוסא / גדעון ויגרט
ערבית מדוברת ברדיו ירושלים / ד''ר אירנה גרבל
מרדכי זלוטניק חזר מאנגליה
עמי-העולם נקראים לעשות למען השלום / יאן מאסאריק
מעולם התיאטרון: על התיאטרון האידי בניו-יורק / שמואל סביסלוצקי
גבורים- חייל השוקולדה: קומדיה מאת ג. ב. שאו / גניגר
בינינו לבין עצמנו / אריה זקס
המוסיקה לאופירה פיטר גראימס / פ. גרדנויץ
מערת-ניקנור- הפנתיאון היהודי / י. בו-גבריאל
המוזיאון היהודי בפראג /י. ליאון
במעגלי תזונה / אשר הירשברג
אפנת השפן
בשולי התכניות / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
בקורים בבתי-ספר (למל בירושלים; העממי בכפר-סבא)
לקראת תכניותינו
שיר: לי גדי
ספר השבוע: דור דור ועוליו מאת הרב ד''ר יעקב דוד וילהלם / שלום שווארץ
אסיפת מאזינים בכפר-סבא
דבר הקרנות הלאומיות / ד''ר אלכסנדר גולדשטין
הקונצרט של החזן הראשי יהודה מנדל / א. י. יעקבי
לקראת התכניות
תיבת השאלות הטכניות
ביקורו של ה. מ. הנציב העליון במקוה-ישראל / פ. ב
100 שורות על ספורט: לבעית המיתקן הספורטיבי בפועל / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
יוסף נדבה| עמוד הבא