הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

בינינו לבין עצמנו, מאת רקס קיטינג


שודר ב-14.3.1947
(הגלגל  כרך ד', גליון 36, אפריל  3, 1947, עמוד 11 )

בשבוע שעבר חלמתי אחד מאותם החלומות הבלתי-נעימים שבדרך כלל משפיעים עלינו כך, שבשעות הבוקר, עם חלוף החלום, אנו נשבעים שלעולם לא נאכל עוד ארוחה שמנה בטרם נשכב לשון.

בחלומי ואני באחד מאולפני שירות השידור וקיר האולפן ממולי מכוסה אלפי אורות קטנטנים,. וכל אחד ואחד מן האורות יצב מאזין אחד. ובשעה שהתחלתי לשדר הבהיקו אורות אלה בשפע בהירותם. אולםככל שהוספתי לדבר החלו האורות כבים; תחילה כבובזה אחר זה, ואחר כבו קבוצות-קבוצות. סידור כזה שהיה בו כדי לעמוד על הפופולאריותשל תכניות-השידור השונות, היה כמובן מתנת-שמים לכל תחנות הרדיו אף על פי שהיה גורם לפעמים להפתעות לא-נעימות ביותר לאי-אלו משדרים; כהפתעה שנגרמה לי בחלום-הבלהות שךי. מאזינים רבים סוגרים את מקלטיהם על שום שאינם מחבבים שיחות ברדיו; אהוב עליהם יותר להאזין ליצירות שטראוס או בטהובן. לעומת זאת יש מי שמוכן לעקוב בהתענינות רבה אחר ויכוח על הרגלי הלילה של צפור השרוני בפטגוניה...

תחנות-השידור בכל רחבי העולם מוציאות הון לשם חקר דעת הקהל; חקירות אלה נקראות בשם ''חקר ההאזנה''. מדי יום ביומו שוקדים חוקרים נאמנים לעמוד על סוגי התכניות האהובות על האזרח הפשוט. צבא רב של פסיכולוגים, חוקרים מיוחדים ואנשי סטאטיסטיקה, בודק את תוצאות החקירות עד שמגיעים כעבור זמן לנוסחה מיוחדת, שמעידה לפי דבריהם על ההצלחה - או אי ההצלחה - של תכנית זו או אחרת. באמריקה עוברות חקירות אלו לפעמים את גבולהרציונלי. בסרט אחד שראיתי פעם מתואר אדם אחד שנוכח, בשובו ממקום עבודתו, כי בתו נאסרה באשמת נסיון רצח, אשתו עזבתו וכליון כלכלי ניצב למול עיניו. באותו רגע דראמתי ביותר צילצל הטלפון ובעודו נבוך מעצמת מכות הגורל הוא מרים את השפופרת. קול דביק שואל באזנו: מהי התכנית, שאתה שומע עתה, ומדוע?''.

האמת ניתנת להיאמר, ש''חקר ההאזנה'' מפתיע בדיוק מסקנותיו ותחנת רדיו, המשדרת שעות רבות בכל יום, אינה יכולה לתכנן בלעדיו,אך כאן, בארץ , עומדים לרשותנו בכל ערב רק ארבעים וחמש דקות, שבהן שומה עלינו להשביע את רצונם של כל המאזינים לתכנית האנגלית, המשודרת אחרי השעה 9.45, לכעין תערובת שלא על טהרת האמנות, שמתערבים בה שיחות, מוסיקה קלסית, מחזות, וכו'.

ואמנם יחול מראשית אפריל ואילך שינוי לטובה בתכנית זו. אנו עתידים לנקוט - במסגרתנו המוגבלת - באותה שיטה עצמה, שבה השתמשה ה-בי.בי.סי. בבקשה להשביע את רצונםשל כל המאזינים. אחדים מכם קראו אולי את מאמרי שנתפרסם ''ברדיו וויק'' לפני כמה שבועות, שקראתיו בשם מסתורי במקצת, והוא: ''קביאר לאינטלקטואלים'' במארי זה תיארתי את הנסיון הנועז, שבו החלה ה-בי.בי. סי. נועז, הייתי אומר, כיוון שהתכנית החדשה של ה-בי. בי. סי. מכוונת ללא הסתייגות למיעוט בררני ביותר, ותכנית זו תארך שש שעות. לפי דברי ה-בי. בי. סי. צריך שידור זה להגיש תכנית מספקת ובעלת ערך רב מבחינה תרבותית, ללא התחשבות במה שמכונה בשם ''פופולארי''''. תכנית-ערב כזאת עלולה לכלול מחזה מאת סופוקלס, ניתוח של מדיניות החוץ הסובייטית, אופרה שלמה וקונצרט של מוסיקה דתיתמימי הטיודורים. מובן שהאמצעים והציוד שלנו אינם מאפשרים היקף ממין זה. (דרך אגב, ביצוע תכנית זו, שנקראת ''התכנית השלישית של ה-בי.בי. סי'', עולה בשני מיליון לירות לשנה). אנו מתכוונים להשתמש בכל ערב אחרי שעה תשע ארבעים וחמש במשדר בגל של 527 מטר, כדי להגיש תכנית תרבותית טהורה. ב''תרבותית'' כוונתי לשיחות פיוט, ראמות, מוסיקה קלאסית וכיוצא בזה. תהי זו, איפוא, מעין ''תכנית שלישית'' מוגבלת, שתמשוך אליה את לבם של המאזינים הארצישראליים תחילה לא ידענו כיצד לכנות את התכנית החדשה. רצינו להימנע עד כמה שאפשר מן הנימה הרברבנית המורגשת בשם כמו , למשל, ''התכנית התרבותית'' או ''התכנית לאינטלקטואלים'', ולכן הלכנו בעקבת ה-בי.בי.סי והחלטנו לכנותה בשם ''התכנית השניה של שירות השידור בארץ'' (פ. ב. ס.).

ואני כבר רואה לפני את פניהם העגומים של אלה, שאינם מרוצים מפעולות תרבותיות ברדיו. אבל קודם שתסגרו את מקלטיכם בשאט-נפש, הרשו לי להבטיחכם שבכל ערב, משעה 9.45 ועד תוםהתכנית, נשתמש המשדר בגל של 449 מטר כדי להגיש תכנית שונה בתכלית השינוי מזו שציינתיה כאן, והיא תיקרא בשם ''התכנית הקלה של ה-פ. ב.ס. בתכנית זו נשדר מוסיקה קלה, קומדיות ומחזות ''בלשים'' - בלא שיחות ובלא דברים קלאסיים. ואילו מדבר אחד אנומסתייגים; הזמן לא יאפשר לנו לכלול כל דבר שהיינו רוצים לשדר בתכנית זו. חסידי הרי ג'יימס ובני גודמן יכולים לעת-עתה להאזין לתכניות הרדיו הצבאי המשדר ''סווינג'' ומוסיקה לריקוד במיוחד. מהדורת חדשותנו בשעה 9.45 תשודר משני המשדרים גם להבא.

הכנת תכנית כפולה זו מצריכה תכנון רב וארגון יסודי, ומשום כך לא נוכל להתחיל בה לפני ה-6 בחודש אפריל. חברי המחלקה האנגלית, שעליהם מוטלת עבודה נוספת זו, מלאי התלהבות הם לקראת נסיונות אלה, שיש בם כדילהשביע את רצונם של המאזינים, והרי התפקיד הזה הוא העיקרי שבתפקידנו. ומקלטי הרדיו יזכו עתה לחשיבות מיוחדת לרגלי ההכרח להשאר בבתינו בשעות הלילה.

איני רוצה לעמוד על פרטי התכנית, מאחר שייודעו בשעתם גם מעל דפי העתונות. לעת עתה אתן לכם את קוויה הכללים: היא תכלול אופרות מעל גבי תקליטים, מוסיקה קאמרית, קונצרטים קלאסיים, פיוט ושיחות על נושאים שונים. כמו כן נביא גם דראמות מעובדות לשידור.

לעומת זאת, נשתמש במשדר בגל 449 מטר, לשדר בו מחזות בלשיים בסדרות, תכנית לפי בקשת המאזינים ותכנית מוסיקאלית.

ולדברי-ביקורת נטה תמיד אוזן קשבת.
(שודר ב-14.3.1947)

11

  Photo: p11

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא