הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

אליהו הנביא בליל הסדר / ד''ר נחום וואהרמן
בין גלגל לגלגל: סיכום מחדשות השבוע בארץ-ישראל ובעולם היהודי
הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
שיחה עם סטפן אשכנזי / נ. דונביץ
מוסוליני גרש אותה מאיטליה : הרקדנית פולה נירנסקה בא''י
מן ההווי הירושלמי: מכירת-חמץ / יצחק נחום לוי
על קבר הרצל בווינה / יצחק איזנברג
ארתור שיק: צייר הסבל והחירות / ש. סביסלוצקי
יציאת מצרים: במוסיקה / ד''ר פ. גרדנוויץ
בינינו לבין עצמנו / רקס קיטינג
נטיעת יער האם בהרי-אפרים
במעגלי תזונה / אשר הירשברג
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
שידורים לבתי-הספר
קול ירושלים לנוער
כי לא יאה ולו נאה
עשרה שמרדו
שיר: לאם ולילד: שיר האניה
מכתבים למערכת
ההגדה של פסח מדארמשטדט
לקראת התכניות של קול ירושלים
תיבת השאלות הטכניות
100 שורות על ספורט: 10 שנים למכבי הצפון תל-אביב/ אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא