הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

כרך ה' גליון 20, כ''ט בכסלו תש''ח, 11 בדצמבר 1947
יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

3

היאך קיבלו היהודים ברוסיה את בשורת ארץ-ישראל?

מאת ישעיהו קלינוב

איליה ארנבורג, הסופר הרוסי היהודי המפורסם, משוחח בביקורו בווארשה על עניני ארץ ישראל ומספר, שהעתונות הסוביטית כולה מקדישה מקום לבעיות הארץ ויהדות רוסיה עירה לבשורות על ארץ-ישראל ומארץ-ישראל.

שודר

  Photo: page 3

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא