הסכת והשכל: עלון לתלמידים

חוברת ד' תמוז- אלול תש''ד / יולי 1944 - ספטמבר 1944

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא


התכניות כסדרן

ואלה דבריהם של מגישי התכניות במשך שלושת החדשים יולי - ספטמבר 1944 (י' בתמוז תש''ד - י''ג בתשרי תש''ה):

בראשונה נפרט את שידורי יום א' אחה''צ לסדרותיהם (A עמוד 5 ואילך): אחריהם סדרת השיחות במדעי הטבע, אישים ותופעות - בהרי יום ב'
(B עמודים 12 ואילך)

ובסוף - המבוא הכללי לשידורים של צהרי יום ה' בשם הכולל
קונצרטים לקיץ (C עמוד 15)

Photo: Haskel v' Hasket vol.1 no. 4, 1944, contents

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא