הסכת והשכל: עלון לתלמידים

שנה ב', חוברת ג'- ד' ניסן - אלול, תש''ה / אפריל - ספטמבר, 1945
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

מערכת הסדרות למחצית השניה של תש''ה (אפריל-ספטמבר 1945)

יום א' אחרי-הצהרים (עמודים 5-17)
מס. נושא הסדרה עורך הסדרה מס. השידורים
1. מעניני דיומא אליעזר ספקטור 6
2. גיאוגרפיה של המזרח הקרוב ד''ר י. פאפוריש 2
3. עמים והוי חייהם ד''ר י. ש. מנצ'ל 2
4. מרכזי היהדות ותרומתם לקיום האומה ד''ר מ. הנדל 2
5. מדעי -הטבע מטעם אגודת אייג 8
6. דור דור ואפקו הגיאוגרפי ד''ר יצחק שטנר 6
יום ב' וים ה' בשעות הצהרים (עמודים 18-31)
1. בימים ההם בזמן הזה מרדכי זלוטניק 6
2. טיולים בארץ דוד בנבנישתי 6
3. תופעות בטבע והישגים בטכניקה שלמה פרבר 6
4. בשבילי הטבע ד''ר א. ברש וד''ר ד. אילון-סרני 7
5. תכניות מוסיקליות לנוער הלומד 8
תוספות לשדורי יום ב' ויום ה':
1. לוח הסכת והשכל שרות השידור 8
2. מהנעשה בטבע הארץ אמוץ כהן 3
3. בחקלאות בארצנו י. כהן 3
4. זמרה בצבור שרות השידור 5
שדורים מיוחדים:
1. יצחק ל. פרץ שלושים שנה לפטירתו ד''ר שאול ברקלי
2. לקראת השנה החדשה -(שנת תש''ו)


4

  Photo: p4

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |