הכל שואלים על הכל: שאלות ותשובות על העולם ומלאו

שירות השידור בארץ

הגלגל, כרך ב', גליון 5, 13 בספטמבר, 1944

17.00 - יום ב', 5 ביולי, 1945

17.00 - יום ב', 16 ביולי, 1945

יום ב', 10 באוגוסט 1945

יום ד', דצמבר 12, 1945 : 17:00 - 17.25

יום ב', 6 בפברואר, 1946

יום ב', 18 בפברואר, 1946

יום ב' , מארס 4, 1946

יום ב' , דצמבר 9, 1946

יום ב' , דצמבר 23, 1946


דברי ההקדמה לחלק השני,
אחרי הופעת החלק הראשון של ''הכל שואלים על הכל'' התחילו הכל שואלים: ולמאי הוצגה דוקא שאלה פלונית ''ונתקפחה זכותה'' של שאלה אלמונית? האין היא ''מענינת'' יותר, קוריוזית יותר ופקנטית יותר? ואת כל השואלים הרגעתי בהבטחה, כי השאלה ''שלהם'' מקומה ודאי, לא יפקד בהוצאה הקרובה. אם מתוך כך, ואם שלא מתוך כך, לקהל הקןראים הצעירים והמבוגרים, מוגש בזה ההמשך של מחרוזת השאלות והתשובות בהוויות העולם ומלואו.

ספר זה, כקודמו, יעורר, לא פעם סערת-רוחות בחוגי הקוראים ובחברותיהם. ''היתכן שמי שהוא ידע להשיב על שאלות כאלה?'', ''מעודי לא שמעתי על כך וכיצד אדע להשיב?'' - היו טענותיהם של המתקשים-להשיב המאוכזבים. את כל אלה אוכל להרגיע: לא יחידים ובודדים אתם! על ''חברה הגונה'' אתם נמנים! גדולים ומשכילים התקשו במתן תשובה לשאלה זו או אחרת. הסופר ואיש-המדע הנודע ה. ג. וולס לא ידע להשיב אלא על שני שלישים של השאלות, שהוצגו לו בתחרות דומה של שאלות ותשובות. ומה לכם כי תלינו?!

גם הוצאה זאת הנה, בעיקרה, לקט של שאלות שנשלחן למועדון ''הכל שואלים על הכל'' המשדר את תכניותיו ברדיו ירושלים, לעתים מזומנות. מן הצבור באו השאלות ולצבור הן מוחזרות כשהתשובה היא בצדן.

ירושלים, תש''ה 1945

א. א.


דברי ההקדמה לחלק הראשון

''כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה...''
ואף-על-פי-כן...
מה מקורו של הסמל העברי ''מגן-דוד?
אילו דתות באנושות אין להן אלוהים בכלל?
מאיזה חומר מורכב, בעיקר, גופו של האדם?
מדוע מכבים המים את האש?
מה פרושו של המושג המוסיקלי ''אדג'יאו''?
כן יודע... רגע אחד... ידעתי... שכחתי...

נכון! ידעת ושכחת. שמא תרשנו להזכיר לך קצת נשכחות, להעלות מחדש ''גירסא דינקותא'' שנשכחה מלב ולרענן את ''מלטי'' הידיעות שקנית אי פעם? ואל תבוש גם להודות , כי זה לך הפעם הראשונה לשמוע מאיזה מקור לקוח מושג זה או אחר השגור בפיך כל הימים, או כי הנה לפניך תשובה לשאלה קוריוזית, שדומה כי גם תינוקות של בית רבן צריכים לדעת זאת, או שמא תודה כי מצאת כאן שאלה פיקנטית המעוררת את סקרנותך והיית בטוח שאתה יודע את פתרונה - ולא היא!

ואנו, הרי כל פרטנזיה אין לנו לשמש ''במקום'' אנציקלופדיה או לכסיקון ומכל שכן לא ספר-לימוד בשדה המדע והספרות, היהדות והציונות, המדיניות והאמנות. לכך נכתבו בשבילך, כרכים כבדי-משקל ורבי-חשיבות. אנו, אין בדעתנו אלא לתת בידך, בצורה המושכת את הלב ומבדחת את הדעת, צרור ידיעות העוסקות בהוויות-עולם ומלואו. אולי נצליח, אגב אורחא, גם להקנות לך ידיעת-מה בשדה זה או אחר של מסכת ''ההשכלה הכללית'' רחבת-הידים.
חברי המועדון ''הכל שואלים על הכל'' עם רותי שפירא ואליעזר אביעל עורכי המדור


הכל שואלים על הכל, חלק ב


הכל שואלים על הכל, ירושלים תש''ז 1947

הקדמה מאת אדוין סמואל

מאז תחילת 1944 החל שירות השידור בארץ לשדר את סידרת התכניות, המכונה ''הכל שואלים על הכל'' ועד היום אנו ממשיכים בסידרה פופולרית זו

תכניות אלו זכו לאהדה ולפופולריות מרובה בקרב המאזינים הצעירים. ענין זה שהנוער גילה בסידרה זאת יש לזקוף, בראש ובראשונה, על חשבון יצר הסקרנות וההתענינות של בני-הנעורים לגבי בעיות העולם המסובב אותם.

סיבה שניה לדבר, והיא: שיטה זאת של מבחן בדרך של שאלות ותשובות מקלה בהרבה על האדם הצעיר ברצותו לרכוש לעצמו את המסכת הרחבה מאד של ידיות הפזורות באנציקלופדיות. באורח זה, נעשה הדבר פשוט יותר, קל לתפיסה יותר ולכן גם קל להבנה יותר.

ושלישית, רוח התחרות הטבועה באופין של תכניות אלו, משמשת גורם חנוכי מדרבן למשתתפים בהן ולמאזינים כאחד, ואף דבר זה מחבבן על הקהל.

באמצעות הסידרה הזאת ניתנה ל''קול ירושלים'' האפשרות להפיץ השכלה כללית בקרב אלפים ורבבות של מאזינים.

קהל המאזינים ושירות השידור בארץ מכירים תודה למחבר הספר על היזמה, מידת הסבלנות וחדות-היצירה שהשקיע בתכניות אלו ובליקוטן בקובץ אחד.

אדוין סמואל
מנהל השידור
ירושלים, דצמבר 1946