קול ירושלים לתלמיד: שידורים לבתי-הספר

חוברת א' (י''א) חשון-אדר תש''ז / נובמבר 1946 - מארס 1947

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

תוכן

תוכן

לשדורינו בעונת החורף של שנת תש''ז

ימי ראשון בשבוע
לתלמידי הכיתות ו' - ז' - ח'
קול אומר: קרא!
תסכיתים מתוך ספרי-מקרא לנוער
בעריכת ראובן סילמן

ימי שני בשבוע
לתלמידי הכיתות ה'
תסכיתים בנביאים ראשונים
(יהושע, שופטים, שמואל א' וב')
בעריכת ד''ר שאול ברקלי

ימי שלישי בשבוע
לתלמידי הכיתות ו'
תסכיתים בלימודי-הטבע
בעריכת: ד''ר פועה מנצ'ל

ימי רביעי בשבוע
לתלמידי הכיתות ז'
ישראל בגולה
ממרד בר-כוכבא 131 עד המגפה השחורה 1348 לספירה)
תסכיתים בהיסטוריה
בעריכת: ד''ר י. ד. במברגר

ימי חמישי בשבוע
לתלמידי הכיתות ז' ח'
שדורי מוסיקה לבתי-הספר
סדרה א) הס, התזמורת מנגנת!:
1. יצירות-מופת במוסיקה בעריכת יוכבד דוסטרובסקי
2. כלי הזמר של התזמורת בעריכת ד''ר א. גרזון-קיוי
סדרה ב) הזמנה לשיעור במוסיקה, בעריכת עמנואל פוגצ'וב
סדרה ג) מוסיקה לחג ולמועד בעריכת מרים גרוס-לוין

ימי שישי בשבוע
לתלמידי הכיתות ה' - ו' - ז' - ח'
הבה נזמרה!
שירה בציבור, בהדרכת צבי קפלן

תוספות
תוכניות חג וזכרון בעריכת ראובן סילמן

שירים
שיר המעפילים
שיר נודד
שיר השומרים
זולתנו
במרחב שדות

* * * * *


1

  Photo: Front Cover

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא