קול ירושלים לתלמיד: שידורים לבתי-הספר

חוברת א' (י''א) חשון-אדר תש''ז / נובמבר 1946 - מארס 1947

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

י' כסלו
דצמבר 3, 1946

הדם - ספר זכרונות (חיסון נגד מחלות)

שידור ו'

בסוף נפתח ספר-זכרונות גדול בגופינו - הלא הוא הדם - ונראה מה כתוב בו. הכתב כתב סודי וקשה לפענחו. אך בימינו אין דבר נסתר מעין המיקרוסקופ, הכל הוא צופה ויודע. הוא מדפדף בספר הזכרונות וקורא: מעשה במחלת-הדיפטריה, שחלה בה הילד, והנה חמרי-המגן שגויסו בדם, ושהצליחו להשמיד את הידקי-המחלה. כן עברו בשלום עוד כמה מחלות, שחלה בהן הילד, כפי שיעידו על כך חמרי-מגן אחרים שבדם. ומעשה בחומרי-מגן שהובאו מן החוץ, כדי להקדים רפואה למכה וגם על כך יספר לנו הנוזל בדם

* * * * *

מגוף-האדם נעבור אל סידרה חדשה: ''עולם החי באסיה''.
בשעורי-הגיאוגרפיה אתם לומדים על חלק-תבל אסיה, על בעלי-החיים הטיפוסים לאזורים השונים, למן הציר הצפוני ועד קו-המשוה, ועל תנאי חייהם של בעלי-חיים אלה. על כל טוב יהיה, אם נחקור את הסביבה, בה הם נתונים ונתחקה על אורח-חייהם. נתחיל באזור הטונדרה על שפת ים הקרח הצפוני ונסיים באיים שעל יד קו-המשוה, בהם ינוה קיץ נצחי.


י''ז כסלו
דצמבר 10, 1946

דוב - הקרח הצפוני

שידור ז'

בצפון סיבריה על גדות ים-הקרח משתרעת הטונדורה. זהו חבל ארץ של שלג וקרח נצחי ללא עץ ושיח. הקור עצום שם השמש מתרוממת רק קצת מעל לאופק או שאינה נראית כלל. ובכל-זאת שוקקים החיים גם בירכתי-צפון אלה: במים: דגים, כלבי-ים וסוסי-ים; על היבשה ובאויר: ציפורים צפוניות, ארנב-השלג, שועל-השלג ודוב-הקרח. העופות והיונקים מצוידים בנוצות חמות או פרוות סמיכות

* * * * *


13

  Photo: page 5

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא