Palestine Broadcasting Service: Road Safety Campaign, 1947

KEEP DEATH OFF THE ROADS!


| Page 1| Page 2 | Page 3 |Page 4 || Page 5 |


Hagalgal, Volume 4, Issue Number 25, pp 12-13
14 January, 1947
הגלגל, כרך 4, גליון מס' 25, עמודים 12-13
כ''ד בטבת, תש''ז

ציוני-דרך מיוחדים תוקנו על-ידי מחלקת-העבודה לציין בהם את מקומות-המעבר ברחובות


מודעות-הקיר בשלוש הלשונות הרשמיות נדפסות והולכות. הן עתידות לכסות את חומות ערי הארץ וכפריה


שוטר-תנועה, שמתפקידו לפקח על מילוי הוראות התנועה בכבישים


מר ריצ'רד סטאבס, מנהל לשכת המודיעין, מבאר לנציגי העתונות את הצורך הדחוף לעשות למען הקטנת התאונות בדרכים


פקיד-מודיעין בוחן את השפעת מודעות-הקיר על העוברים והשבים


שלטי מודעות לרוחב הרחוב מעוררים את תשומת לבם של הנהגים לפינה מסוכנת בכביש יפו-תל--אביב (הצילומים: ד''ר גידל, ירושלים


Six persons are killed and more than fifty persons injured every week in Palestine as a result of carelessness of motorists, cyclists and pedestrians. You can help to prevent accidents know the rules of the road.
[Arabic]
ששה אנשים נהרגים, ויותר מחמישים איש נפצעים בכל שבוע בארץ כתוצאה מאי-זהירות של נהגים רוכבי-אופנוע ועוברי אורח

אתה יכול לסייע במניעת תאונות דרכיםץ דע את כללי הדרכים

תערוכה נודדת, שסודרה על-ידי לשכת-המודיעין הממשלתית עוברת בכל הארץ ומלמדת לאזרחים הלכות זהירות בדרכים

!חיים ומוות בדרך - הזהרו

הלקח, שלמדה ממשלת ארץ-ישראל מן הנסיון שנרכש בשעת מפעל-ההסברה למניעת תאונות-דרכים שנערך בבריטניה, עורר אותה לפתוח במפעל דומה לזה בארץ-ישראל במטרה להקטין את מספר התאונות, שעולה והולך בזמן האחרון בכבישי הארץ

בנשיאותו של מר הגרטי, המפקח על התנועה בארץ, הורכבה וועדה בת שישה חברים, שהוטל עליה לעבד תכנית יעילה למניעת תאונות-דרכים ככל האפשר. מספר האזרחים, שנהרגו ונפגעו במשך שנה אחת על-ידי מכוניות ומכוניות -משא, עולה פי כמה על מספר ההרוגים והנפגעים מפצצותיהם של הפאשיסטים במשך כל המלחמה

משך שבועות רבים חקרו המומחים את נקודות התורפה בכבישים, והדין-וחשבון שלהם ישמש בסיס למערכת-ההסברה. הכוונה היא להכחיד את ''הנקודות השחורות'' מן הכבישים על-ידי הרחבתם של קטעי-דרך צרים ומסוכנים ועל-ידי סלילת כבישים צדדים

מאות אלפי לירות יהא צורך להשקיע בעבודה, שתבטיח את יעילותה של התנועה, שהולכת וגדלה בכבישי הארץ והעבודה תימשך חדשים ואולי שנים. ואילו בתקופת-הביניים נוקטים בצעדים, שעשויים להחדיר את הכרת חשיבותו של הבטחון בדרכים ללבות תושבי ארץ-ישראל

ראשי כל העדות נתבקשו להושיט עזרתם ולהילחם בסכנה, שנשקפת לכל אזרח ללא הבדל דת והשקפה פוליטית, וכולם נענו ברצון. מפעל-ההסברה, שנערך בבריטניה, מלמדנו שראשית הפעולה צריכה להיות מכוונת אל הילדים. בהתאם לכך גיוסו לעבודה המחנכים, יהודים וערבים כאחד

בבתי-הספר הממשלתיים יהיו מעתה שיעורי ''ביטחון בדרכים'' לימוד חובה בדומה ל'' א''ב''. פסיכולוגים, שחקרו את תכניתה של העיר לונדון, קבעו שהילדים זהירים עתה יותר מהוריהם. אמנם, עבודה רבה הושקעה בהדדרכתם

בפרוס השנה החדשה פתחה הוועדה במפעל- ההסברה בשם ''שבוע ביטחון בדרכים'', ופנתה אל נהגים ועוברי-אורח כאחד. בכל הצגות בתי-קולנוע בארץ הופיעה על הבד הסיסמה: חיים ומות בדרכים, היזהרו''

אף-על-פי שעדיין מורגש חוסר נייר בארץ, הקדישה כל העתונות, בלא הבדל גזע והשקפה, מקום מכובד למודעה והצביעה על הצורך הדחוף ביתר-זהירות בדרכים. תחנת השידור בארץ אף היא תרמה את חלקה ונתנה הרצאה על השיטות הטובות והמנוסות להמעטת מקרי-מות בכבישים, בצירוף מסירת מספר התאונות של כל יום

בהתחשב עם התנועה הגדולה של מכוניות צבא, פתחו שלטונות הצבא במפעל- הסברה מיוחד. מודעות-קיר ועלונים מופעיעים במחנות הצבא ותחנה השידור הצבאיות פנתה אל החיילים ועוררו את הנהגים לזהירות בדרכים

מעיינים בדרך, שתאפשר הטלתו של עונש חמור יותר על עבירה על חוקי הזהירות בדרכים. קנסות של כסף לא די בהם; יש שלול את רשיון הנהגותמנהגים מסוכנים ולהטיל עליהם עונש מאסר. בחיפה, שבה מספר התאונות בדרכים העירוניים גדול מבכל עיר אחרת בארץ, על אף הסידורים הטובים בפיקוח על התנועה, נשמעה הדרישה להטיל עונש על עוברי-אורח אי-זהירים

אחת התוצאות הראשונה, שנתגלתה כבר במפעל זה היא, שתושבי ארץ-ישראל יש ביכלתם לשתף פעולה כשהמדובר בטובת הכלל. וייתכן, שתהא זאת התחלה טובה לקראת עתיד, שאינו רחוק ביותר


| Page 1| Page 2 | Page 3 |Page 4 || Page 5 |