הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

רדיו ירושלים


פינת האשה

ביום ה' 24.5.1945 נפתח ברדיו המדור החדש: "פינת האשה". פינה זו תשתקף גם ב"גלגל" בצורת מדור מיוחד לאשה שיופיע בשיתוף פעולה עם השעה העברית ואף ישמש השלמה ל"פינת האשה" המשודרת.

ביחד עם "במעגלי תזונה" תכנית מוגשת מטעם המפקח על המזונות בשיתוף עם מחלקת ההזנה של הדסה ירושלים, תוקדשנה, איפוא, שתי תכניות בשבוע לעניני האשה. גם התכנית החדשה שתשודר בכל יום ה' ב-4:45 אח''צ תוגש בשיתוף עם מחלקות הדרכה שונות של "הדסה" ו-"בית הבריאות שטראוס" בירושלים. עם זאת תהא במה זו פתוחה לכל מוסד וגוף צבורי שיביע את רצונו להשתתף בתכנית.

נושא זה שנדחה עד עתה, ישמש כפי שיש לקוות ראש פינה למדורים בעלי אופי הדרכתי ברדיו מתוך כוונה לשפר את אורח החיים היומיומיים של האשה והמשפחה הסובבת אותה.

רבות מן המאזינות תתהינה בוודאי יובע החשש שאפיטרופסותם של מוסדות "הדסה" עלולה לשמש מעין שבט מוסר קפדני בהלכות היגיינה ובריאות, שבעקבותיו יבוא קיצוץ עקבים לאשה העירונית וגזרת כובע רחב שולים לאשת הכפר כהגנה מפני השמש וגזרות אחרות, שלא כל אשה רוצה לעמוד בהן.

על כך כבר עמדנו בשיחותנו הראשונה אתמול. לשאלת הופעתה החיצונית הנאה של האשה ניתן מקום חשוב גם בערכי ההיגיינה והבריאות בתור גורם פסיכולוגי חשוב הנותן לאשה הרגשה של בטחון ובריאות נפשית וגופנית כאחד. יתר על כן, עמדנו על הנחיצות בחינוך האשה לטפול בצורתה החיצונית ועל הצורך להילחם בתופעות המרובות כל כך של גנדור מוגזם של הנערה מזה והזנחה ורישול של האשה הנשואה מזה. השגה כזאת של האשה אינה אלא טשטוש של נטיות טבעיות הנעוצות בעצם מהותה, טשטוש הנובע מאורח חיים בלתי מסודר ובלתי צתוכן, מקוצר רוח ומעבודה קשה.

אם אמנם הגיעה האשה בימינו להכרת מעמדה החפשי בחברה עומדת לה לשטן בדרכה מסורת של אלפי שנים הקובעת לה מסגרת חיים ביתיים מצומצמים. החיים והעבודות בבית אין להם תקנה אחרת אלא שיוכרו, אחת לתמיד, אף הם בחזקת עבודה שיש לה שעות עבודה קבועות, שעות מנוחה קבועות והשתחררות ממנה לחלוטין מחוץ לשעות העבודה. עם זאת יש להיתיחס אליה כאל עבודה הטעונה לימוד, ארגון ובעיקר יחס של כבוד. אחרת תתפש האשה שוב לאותה גישה של ביטול לעבודת הבית וכל הכרוך בה גישה הגוררת בעקבותיה הזנחה, רישול ורפיון בעבודה ובסופו של

התכניות הראשונות של המדור החדש תוקדשנה לבעיות מקיפות יותר : "ארגון החיים" סדרת תכניות לקראת הקיץ: "איך להתנהג בחמסין", "טיפול בתינוק בחמסין", "אחסון חפצי החורף" ועם אלה מדורים קבועים: "ליד הראי" - על טפול ביופי. "כדבר אשה אל רעותה". הערות על דא ועל הא. "האם והילד" - עצות רפואיות וחנוכיות. וכן מדורים שידונו ב"משק הבית" וטפול ב"עציצים ופרחים".

יש לקוות שגם "פינת האשה" תזכה להשתתפות פעילה מצד האשה בעיר, בכפר ובקיבוץ - כדי שעצוב דמותה של התכנית יהא כולו מסור בידיהן. א. ה. [אשר הירשברג]


ראה: קטעים מתוך שיחה ששודרה ביום ה', 24 במאי, 1945, במסגרת פינת האשה בשיתוף עם הנהלת בית-הבריאות ''הדסה'').

14

  Photo: p14

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא