הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

פרופ' וואלטר ק. לוידרמילק / יוסף נדבה
ווינסטון צ'רצ'יל / ניו יורק טיימס
הוצאת ספרי ספורט בארץ / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
בעית גידול המשפחה בארץ / זהבה ביתן-אוליצקי
התעמלות בוקר ברדיו ירושלים
הרדיו: כיצד הוא פועל / משה ברמן
עץ לבוד- חומר עתיד
פרקים מהשקפת העולם היוונית / פרופ' ח. י. רות
תמול שלשום לש''י עגנון / דב קמחי
הדי השבוע / דניאל שר
עמוד הנוער
גנים מרחפת / ד''ר אלישבע בויקו
כיצד הצליחו מומחי ההזנה בבריטניה לקיים את רמת התזונה בימי המצוקה
בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
בשולי התכנית / יהושע משלוח
טבריה- מרכז רפואי עולמי / שמואל סביסלוצקי
להבות הבשון: שיחה מאת יוסף וויץ
במעגלי התזונה / א. הירשברג
תמונת דוריאן גרי / ברוך דינר
שיבת ספרד / ישעיהו קלינוב
התרבות כגורם ביחסיהן ההדדים של אנגליה וצרפת


Hagalgal: Volume 3, Number 26, 1946
January 24, 1946


| עמוד הבא