הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

בינינו לבין עצמנו

מאת אדוין סמואל
שודר ב-13 ספטמבר, 1946
(הגלגל  כרך ד' גליון 10, ספטמבר 25, 1946, עמודים 18-19)

זוהי השיחה הראשונה בסדרת השיחות בשם ''בינינו לבין עצמנו''. רוצה אני להסיח עמכם, כאשר נהגתי אשתקד, על בעיותינו בשירות השידור בארץ. רוצה אני, שתדעו מה שאנו משתדלים לעשות למענכם כמאזינים.

ובכן, לראשונה עלי לציין, שכמה מחברי-השירות החשובים שלנו נמצאים בשעה זו באנגליה בחופשתם. רקס קיטינג ועזמי נאשאשיבי כבר הגיעו לשם; קארל סאלומון נמצא עתה בדרכו ומרדכי זלוטניק יפליג אף הוא תוך השבועות הקרובים. תהא להם שעת כושר לשאוף רוח צח - איש מהם לא יצא את גבולות המזרח התיכון למן ראשית המלחמה. וכולם יעשו את אשר עשיתי אני זה מקרוב באנגליה - כלומר, יבלו זמן רב בשירות השידור הבריטית ויעמדו על שיטות הב.ב.ס. אני מקווה, כי כאשר יחזרו לכאן יהיו להם רעיונות חדשים למכביר בענין תכניות-שידור. בינתיים, רוצה הייתי להודות לכולם, וביחוד לרקס קיטינג, על שהמשיכו בעבודתם כאן בשירות השידור בשעת העדרי במסיבות כה קשות.

ובשנית רוצה הייתי לקדם בברכה כמה עובדים חדשים, שנצטרפו זה מקרוב לשירות השידור. אלכס ג'וסי הגיע אלינו מן ''חיל האוויר המלכותי'' כמפקח על החדשות במקומו של רוי אלסטון, הידוע בכינויו דוד קרטני. הננו אסירי תודה לרוי אלסטון על כל שעשה בשנה החולפת, כדי לסייע לנו בהקמת שירותי החדשות שלנו.

רות בלקין התפטרה מתפקידה כעוזרת למפקח במחלקת החדשות. היא חזרה לאנגליה ואנו משתדלים למצוא עוזר- למפקח אחר מאנגליה, שימלא את מקומה. אף רות בלקין עשתה שירות רב למען שירות השידור בארץ למן הקמתו. מובטחני, שתרגישו בחסרון קולה הידוע למדי.

כדי להגביר את יעילותן של מחלקות-החדשות שלנו בערבית ובעברית יצרנו שתי משרות חדשות בדרגת עוזר למפקח, האחת לעברית והשניה לערבית. אחת המשרות הללו נפלה בחלקו של עבדול האדי ערפאן, חבר המחלקה הערבית של שירות השידור. הוא אשר יצא אשתקד כסופרנו עם עולי הרגל למכה. המשרה השניה כעוזר למפקח החדשות ניתנה בידי ד''ר ברגר. הוא עומד בראש מחלקת החדשות בעברית זה שנים רבות. בר-כוכבא שור, חייל משוחרר, בעל נסיון כעתונאי וכמשדר, נתמנה לסגנו של ד''ר ברגר.

במחלקת העברית נתמנה בלה ברעם במקומה של ריטה פרסיץ כנציגה שלנו בתל-אביב. אליהו קרמר, לפנים במחלקת העלייה, נתמנה במקום יוסף סוקניק, אשר נתפטר כדי לחזור לבמת התיאטרון העברי.

כידוע לכם מעונינים אנו מאוד לפתח את השידורים לבתי-הספר. עשיתי שעות ארוכות בב.ב.ס. בלונדון כדי לעמוד על דרך העבודה שם. במשך השנה החולפת התנהלו שיחות רבות בענין השידורים לבתי-הספר, הן עם מחלקת החינוך הממשלתית והן עם מחלקת החינוך של הועד הלאומי. שוחחנו בדבר סוג התכניות הדרושות בשביל בתי הספר, בדבר השעות הנוחות ביותר לשידור ובדבר אספקת מספר גדול יותר של מקלטים ומגבירי קול בביניני בתי הספר. בחודש הבא אנו פותחים בשתי סדרות חדשות של שידורים לבתי הספר, האחת בערבית בימי ב' וד' בשעה 1.45 אחרי צהרים, והשניה בעברית בכל בוקר מימי השבוע בשעה 8.

כדי לאפשר לעצמנו לבצע את התכניות הללו מינינו שני עוזרי-תכניות ראשיים במיוחד בשביל שידורי בתי הספר. האחד הוא עבדול לאטיף טיבאווי, מפקח מטעם מחלקת החינוך הממשלתית, שהועבר אלינו למשך שנה אחת. המשרה השניה נתמלאה מתוך שיהודית ספקטור הועלתה בדרגה - קולה ידוע למדי לכל המאזינים לתכניות העבריות. מינינו את מרים הרמן, לפנים בשירות העזר לנשים, כעוזרת לתכניות במקומה של גברת ספקטור.

ובכן כל המינויים החדשים הללו נעשו במחשבה תחילה וקפדנית כדי לסייע לנו לשפר את תכניותינו. אבל אין אנו יכולים לשפר את תכניותינו בלא הסעד המתמיד מצד מאזינינו. אנו אסירי תוד מאוד למבקרי-הראדיו המקצועיים בעתוניים. אנו קוראים את הערותיהם בזהירות יתירה ועושים כמיטב יכולתנו לעקוב אחר הצעותיהם. כן מעונינים אנו תמיד במכתבי מאזינים. לעתים הם מצביעים על טעויותיהם של הקריינים; ואנו משתדלים, שטעויות כאלו לא תשנינה. לעתים הם כותבים לנו איזו תכניות אינן חביבות עליהם ומדוע; ואנו נותנים את לבנו על דברי בקורת אלה בשעה שאנו מתכננים את תכניותינו לעתיד. אך הדבר שיש בו תועלת מרובה ביותר הם הרעיוונות לתכניות חדשות, הנמסרים לנו על-ידי המאזינים. בלא רעיונות חדשים ותדירים נעשים השידורים משעממים ונטולי ענין. אנו בשירות השידור אין באשרותנו לחשוב על כל דבר ודבר. יכולים אנו להיות סבורים, שיודעים אנו מה שיש בחפצכם לשמוע. אך אתם בלבד יודעים לאשורו מה שאתם רוצים. ועל כן בקשתנו היא, שתכתבו אלינו ותגידו לנון את חפצכם. יכולים אתם לכתוב בכל לשון. כל שהייתי רוצה לבקש מכם הוא זה - אם הצעות מספר לכם, אנא רשמו כל הצעה והצעה על פיסת נייר נפרדת. מתוך כך יקל לטפל בכל הצעה והצעה לחוד.

אפשר, שיעניין אתכם הדבר לדעת, כי באלה הימים גדל והולך בתדירות מספר המקלטים בארץ ישראל. בראשית השנה היו מצויים בה רק 58,000. עתה מצויים בה 72,000 מקלטים - ריבוי של 14,000 תוך שבעה חדשים. הואיל ומקלטים חדשים מובאים לארץ בכמויות גדולות יותר ויותר., מכאאן שקצב הריבוי הולך וגדל. בשעה זו מובאים לידי שימוש למעלה ממאה מקלטים חדשים בכל יום. באורח מקביל גדל גם מספר הסוכנים ברשיון, המספקים את כל המקלטים החדשים הללו ואף מסוגלים לתקנם. בראשית השנה הגיע מספר הסוכנים הללו ל-380; כיום מספרם הוא 550.

18

  Photo: p18

בתמונה: מר מרדכי זלוטניק המפקח על התכניות העבריות יצא בשבוע הבא ללונדון. הוא יעשה באנגליה כחודשיים ימים בפגרת השתלמות בחברת השידור הבריטי בי. בי. סי. ובחופשש השנתי שלו.| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

|