הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

בשעה זו הולך מספרם וגדל בקצב של אחד ליום. יישר כוחם!

לגבי המספר הגדל הזה של מאזינינו בארץ ישראל, מלבד כל אלה הדרים במקומות אחרים במזרח התיכון, חייבים אנו להיות בטוחים, שתכניותינו טובות. אין זה די לסמוך על מבקרי העתונות ומכתבי המאזינים: חייבים אנו להיות שיטתיים הרבה מזה.

ההסר המעולה ביותר יכול היה להיות אילו אנו מן שירות השידור פנויים היינו להאזין לכל תכניותינו. ואולם עסוקים אנו בתיכנון התכניות יתר על המידה מכדי שנוכל להאזין לכל התכניות כיום. קארל סאלומון מאזין להרבה מן התכניות שלנו למוסיקה מערבית. עזמי נאשאשיבי ומרדכי זלוטניק מאזינים לתכניות ערביות ועבריות רבות. רקס קיטינג ואנכי מאזינים לכניות בתדירות. אך אין בכוחנו להאזין לכולם.

על כן עומדים אנו לפתוח בשיטת מחקר להאזנה נאותה לפי הקווים שהוצבו על-ידי הב.ב.ס. לראשונה נתחיל בתכניות העבריות ולאחר כך נעבור לתכניות הערביות , האנגליות והמוסיקאליות. קודם כל אנו ממנים פקיד לחקר ההאזנה. לאחר כן נשדר קריאה ל-300 מתנדבים מבין מאזינים לתכניות העבריות. מכל אלה, שיכתבו אלינו, נבחר אותם האנשים, שנראים כמייצגים ביותר את כל החוגים ואת ואת כל חלקי ארץ-ישראל. לאחר זאת נתחיל, נאמר, בשירי העם העבריים שלנו. לפני כל תכנית ותכנית של שירי עם עבריים נשלח לאותו חבר של 300 מאזינים שאלון בקשר לאותה תכנית מיוחדת. נשאל את המאזין אם נראים היו לו מילות השיר, מנגינת השיר וקולו של הזמר. נשאל אם אותה תכנית היתה משובחת יותר או גרועה יותר משאר התכניות של שירי עם עבריים. אין אנו מצפים, שכל אחד מן 300 המאזינים הנבחרים ישיב על השאלון: לאמיתו של דבר רוצים אנו תשובות רק מאותם האנשים המאזינים בלאון הכי. אין אנו חפצים בהאזנה מתוך חובה.

נספק מעטפות למתן התשובות על השאלות הללו, ולא יהא צורך בבולים.

לכשנקבל את התשובות ינתח אותן פקיד חקר ההאזנה ויכין דין וחשבון סטאטיסטי לכל תכנית ותכנית. יהא לאל ידו לומר לנו לכמה נראתה התכנית כטובה ולכמה גרוע. אפשר, שיתברר כי רוב המאזינים המוסיקה נראתה להם מה שאין כן מלים: או המלים נראו להם מה שאין כן קולו של הזמר: או שקול הזמר נראה להם מה שאין כן מוסיקה. ובהדרגה, בעזרת דינים וחשבונות אלה, נוכל לתכנן תכניות לעתיד, שתתבססנה לא על מא שאנו חושבים, אלא על מה שאתם חושבים. בינתיים אל תשלחו את מכתביכם אלינו כל עוד לא קראנו למתנדבים; זוהי רק הודעה מוקדמת. לסיום שיחתי הייתי רוצה להתעכב על שידורי-החדשות בשירות השידור בארץ. זה מקרוב הושמעו דברי ביקורת מסויימים על שידורי-החדשות שלנו. טבעי הוא הדבר, שבשעת מתיחות מדינית נחלקות הדיעות במידה רבה. לא זו בלבד שמצויות דיעות שונות בקשר למסירת העובדות בשידורי-החדשות שלנו, אלא אפילו לגבי העובדות עצמן. ואף על פי כן, שירות השידור בארץ משתדל להיות אובייקטיבי במסירת העובדות, ואם נתפסים אנו לעתים בשגיעות - ובכן, אני מצטער על כך.

זה מקרוב האשים מר ליאון בלום את שירות השידור בארץ בסילוף השקפותיו. לא היה לאל ידי להצהיר כל הצהרה עד כה, שכן רק לפני ימים מספר הגיע לידי מאמרו של מר בלום במקורו, שנתפרסם ב-6 ביולי ב''לה פופולייר'' בפאריס.

ועתה הבה נבהיר לעצמנו מה אירע. מאמר זה לא הגיע לחדר החדשות של שירות השידור בארץ במקורו הצרפתי ובמלואו. רק קטע טלגרפי מקוצר מאוד נשלח אלינו מלונדון כחלק מן השירות העולמי של סוכנות רויטר. למעשה קבלנו את הסיכום הטלגרפי כאן מסוכנות רויטר ושידרנוהו בחדשותינו באותו יום בו נתפרסם המאמר בצרפתית בפאריס.

זה עתה היה לאל ידי להשוות את הודעתה של סוכנות רויטר למאמר המקורי. עלי להודות, שהודעת רויטר אינה נותנת תמונה מדוייקת של המאמר בשלמתו. מובטחני, שלא היה כאן סילוף בזדון מצד רויטר. זהו רק אחד מאותם המקרים, שבו משקף סעיף יחידי רק חלק מן התמונה ולא את כולה.

אכן, סוכנות רויטר היא מקור מוסמך מאוד לידיעות. אנו משתמשים בידיעעותיה מדי יום ביומו בשידורי-החדשות של שירות השידור בארץ, נוסף על ידיעותיהן של חצי תריסר סוכנויות ידיעות אחרות: - ''יונייטד פרס'', ''סוכנות הידיעות אנא'', פאלקור'' וכו'.

מובטחני, שמוצדקים היינו לסמוך על ידיעה זו של סוכנות רויטר בדבר מאמרו של מר בלום כיסוד לשידור-החדשות שלנו, אילו נזקקנו לראות את המסמך המקורי קודם שציטטנו ממנו, כי אז הייתם מקבלים את חדשותיכם שבועות מספר לאחר התארעותן.

כן רוצה אני להבהיר בפניכם, כי שום הסבר ושום פירוש לא ניתנו על אותה ידיעה של רויטר מטעם שירות-השידור בארץ. כל שנעשה על-ידי שירות השידור בארץ במקרה זה נעשה בתום לבב ובאמת איני יכול לשאת באחריות הסילוף הזה של מאמרו של מר בלום.

ברם, אני מבין היטב את פשר תרעומתו של מר בלום. עומדים להסביר לו את מסיבות המקרה באורח רשמי, ואני מקווה, שההסבר ייראה בעיניו כמשביע רצון.

לאחר שיחתי יקריאו את מאמרו של מר בלום במקורו הצרפתי מתוך העתון עצמו. עתה שוב לא יוכל איש לומר, שאנו מסלפים שנית את דברי מר בלום מתוך שאנו משבשים אותו בתרגומו לאנגלית, ששכן המאמר לא יתורגם לאנגלית כלל.

(שודר ב-13 בספטמבר, 1946)


סוף

19

  Photo: p19 בתמונה: גב' בלה ברעם נתמנתה למנהלת אולפן שירות השידור בתל-אביב. גב' ברעם גמרה את בית-המדרש למורות בתל-אביב. עבדה שנים מספר בוועדה הפידגוגית של גני הילדים שעל-יד המרכז לחינוך. בשירות השידור עבדה כמחברת ''תכניות למאזינינו הצעירים והפעוטים''.


בתמונה: גב' מרים הרמן לפנים בשירות העזר לנשים (א.ט.ס.) נתמנתה כעוזרת לתכניות במקומה של הג' יהודית ספקטור.| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

|