הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

בקורים בבתי-ספר

עמוד הנוער, הגלגל כרך ד', גליון 20 (דצמבר 12, 1946)

הננו עומדים לפתוח בעמוד זה במדור חדש בשם ''ביקורים בבתי-ספר'', במדור זה נספר על ההנעשה בבתי הספר, רבים הם המוסדות, שבהם מאזינים התלמידים מדי בוקר בבוקר לתכניותינו ובוודאי עוד יגדל מספרם במשך הזמן. מתוך מדור זה תוכלו להשוות את הדרכים, שבהם נקטו מוריכם ומורי בתי הספר האחרים כדי לאפשר את ההאזנה. כמו-כן נספר מה היא דעת התלמידים, שהיה באפשרותנו לשוחח עמם על תכניותינו. וכל שדעותיהם שונות ויש עמם הצעות והערות לתכניותינו, יכתבו נא לנו ונצרף את דבריהם למדור זה.

בביה''ס ''למל'' בירושלים נעשו סידורים מתאימים, כדי לתת לתלמידות המוסד אפשרות להאזין לשידורים לבתי הספרבתוך כיתותיהן הן. המקלט נמצא בחדר המנהל ובשלוש כיתות סמוכות קבועים רמקולים. ביום, שבו ביקרו אנשי שירות השידור בביה''ס ''למל'' ונתקבלו ע''י מ''מ המנהל מר שטרנברג, הוגשה התוכנית השבועית בטבע לתלמידי כיתות ו'. ואולם מאחר שבתוכניות אלו, מוצאות גם תלמידות כיתות ז' וח' ענין - מאזינות כל הכיתות הללו לתוכנית.

מיד לאחר השידור נפתחה שיחה בין התלמידות ובין אנשי שירות השידור. מתוכה נתברר שתוכניותינו מוצאות חן בעיני מאזיניהן, אולם טענה אחת הושמעה והיא: מדוע קצרות כל כך תוכניות אלה? מר סמואל הבטיח שיעשו כל המאמצים כדי להאריך את השידורים הללו וע''י כך למלא את בקשת מאזינינו.

ביום ד' 27 בנובמבר ביקרו אנשי שירות השידור בביה''ס העממי בכפר-סבא ויחד עם תלמידי המוסד האזינו לתסכית השבועי בהיסטוריה. גם כאן ניתנה לתלמידים ולאנשי שירות השידור האפשרות לשוחח ביניהם. התלמידים שאלו שאלות והביעו את דעתם על התוכניות המוגשות להם. גם פה מצאנו ששידורינו מעוררים ענין רב.

אנשי שירות השידור ראו הסידוריפ שנעשו בביה''ס. עד עתה אפשר להאזין לתוכניות רק בשני חדרים. ואולם שורה של רמקולים עומדת להקבע בשש כיתות ביה''ס. מנהל ביה''ס , מר רכבי, ותלמידיו העירו, שמאחר שפעמון ביה''ס מצלצל בשעה שמונה אין הם מוכנים בזמן להאזין לתוכנית. הצעתם היתה לדחות בכמה דקות את תחילת התוכנית כדי לתת לתלמידים את האפשרות להסתדר איש איש במקומו.

הגב' ידידיה ענתה על כך שקושי זה ידוע לנו וכבר דחו את מועד תחילת השידורים בשתי דקות. מ-8 עד 8 ושתי דקות הננו משמיעים שיר לכת ואולם אם שתי דקות אלה אינן מספיקות, נשתדל להאריכן מיד כאשר נוכל להאריך את תוכניתנו בכללה. אולם עד אז הצעתנו היא להקדים במקצת את הצלצול בבתיה''ס ואולי ע''י כך תפתר השאלה.


צילום: מר אדוין סמואל והגב' יהודית ידידיה מאזינים יחד עם תלמידות כתה ז' של ביה''ס ''למל'' בירושלים לתוכנית ''משטרת-הגנה בדם'', ששודרה ביום ג' 26 בנובמבר ש. ז.


המשך בעמוד 18

16

  Photo: page 16

מפתח: | עמוד הנוער | הסכת והשכל | פינת הנוער | פינת הילד | לאם ולילד | אדוין סמואל | יהודית ידידיה | קול ירושלים לנוער | קול ירושלים לתלמיד |

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |