קול ירושלים לתלמיד: שידורים לבתי-הספר

חוברת א' (י''א) חשון-אדר תש''ז / נובמבר 1946 - מארס 1947

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

קול ירושלים לתלמיד: שידורים לבתי-הספר

חוברת א' (י''א) חשון-אדר תש''ז / נובמבר 1946 - מארס 1947

ימי שלישי בשבוע <נר> לתלמידי הכיתות ו'
תסכיתים בלימודי-הטבע
בעריכת ד''ר פועה מנצ'ל


בלימודי-הטבע הנכם לומדים השנה על גוף האדם, ובין השאר על הנשימה ועל מחזור-הדם. אתם לומדים, שגןפכם זזקוק לגז חיים, הנקרא בשם חמצן, וכי גז זה נמצא באויר הסובב אתכם. עם האויר, שאתם נושמים חודר גם אבק לאפכם, וכאן מקןר הסכנה, מפני שפרורי-האבק הם גם נושאי החידקים. הללו משולים לבלונים מיקרוסקופיים, אשר בעזרתם טסים החידקים וחודרים לאף. בכפר, באויר החפשי, מספר פרורי האבק קטן וכן גם מספר החידקים, ואולם בבתים הצפופים שבעיר, בבתי-הקפה, בראי-נוע ובתיאטרון מספרם עצום. משערים, שבשעת הערב מגיע מספר החידקים במטר מעוקב אחד של אויר ל-14 מיליון. על המשמר נגד הפולשים הבלתי-רצויים הללו עומד האף. הוא משמש מסנן עיקרי לכל אויב הבא לחדור מן החוץ.


משטרת-הגנה בדם

ג' כסלו / נובמבר 26 /שידור ה'

בתסכיתנו זה נספר לכם על הגופיפים הלבנים הנמצאים בדם. בתוקף התפקידים השונים המוטלים עליהם, הם נהנים מעצמאות מסוימת. הם חודרים דרך דפנות הצינורות הדקיקים אל בין תאי הרקמות, ובעיקר הם צופי-בריאות. הם עורכים מלחמה בחידקים החודרים אל הגוף, בולעים אותם חיים או מחלישים את פעולתם ומסלקים אותם.

* * * * *


12

  Photo: page 5

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא