הסכת והשכל: עלון לתלמידים

שנה א', חוברת א' תשרי-כסלו, תש''ד / אוקטובר-דצמבר - 1943
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

דבר "הסכת והשכל" למאזיניו

הפעם פונים אנו אליכם בכתב.

רגילים הייתם להאזין לקול ''הסכת והשכל" המגיע אליכם באמצעות מקלט-הרדיו. היינו מספרים, מרצים, משמיעים מוסיקה ודברי שירה; היינו שואפים כי תתנו את דעתכם לעברית מתוקנת וכן לתופעות גיאוגרפיות שחזית-המלחמה היתה מעלה לפנינו בחליפותיה ותמורותיה. לאט לאט התחילו נמתחים בינינו חוטים חוטים ובמרוצת-הזמן הפכו הללו לקשרים של ממש. היינו משדרים - משמיעים, גם היינו קוראים את מכתביכם אלינו. הייתם שואלים, מציעים ומבקרים; ועל הכל - רבים מכם היו תובעים: הבו לנו שדורים נוספים וחומר נוסף. היאך זה וכיצד זה? ומפני מה ולשם מה? ומתי והיכן? - כל זאת רציתם לדעת, שאפתם להבין. לאט לאט נתרחב המצע, הוספנו שדור ועוד שדור; והנה אנו משדרים כיום שלש פעמים בשבוע.

*

ליד תחנה זו של התפתחות " הסכת והשכל" מן הראוי לעצור רגע ולהזכר ב" הסטוריה" שלנו הקצרה מיום הוסד - ועד עתה.

מן הסתם זכורים לכם ימים אלה, בדרך כלל ראשי-חדשים, שבהם היו מוריכם מכנסים אתכם ליד המקלט. ילדי ירושלים זוכרים בודאי את הקונצרטים לנוער בשעות-הצהרים, שנתקימו באחד-האולמים הגדולים בעיר. - זוהי ראשיתם של השידורים המיועדים לנוער עברי לומד.

לא נחו ולא שקטו אנשי-הרדיו ובקשו נתיבות חדשות. ואכן על הצליל נוספה באביב תש''א גם המלה. ומאז הייתם שומעים שבוע שבוע את דברי- הקרין הפותח את השידור במלים: "הסכת והשכל!" וכבר כעבור רבע שנה בערך ניתנה דחיפה רבת_ערך להתפתחות-השידורים. לא רצתה מחלקת-החינוך של הועד הלאומי לעמוד מהצד וקבלה על עצמה גם עבודה נוספת זו. הד''ר בנציון מוסינזון ז''ל נאות להצעת אנשי-הרדיו, הקים מבין מוריכם ועידה מיעצת, והטיל עליה את התפקיד לעמוד בקשרים עם מנהלי- המדור וליעצם בקביעות בעניני- התכניות. מאז הצטרפו אנשי-החינוך אל אנשי-הרדיו והיו דואגים בצותא את דאגת- השידורים. היו מתיעצים, אף מבקשים עצת-אחרים - כמבוגרים כצעירים. "באנו בדברים עם בעלי-מקצוע שונים, עם מורים ועם סופרים; הסברנו להם מה מטרת- המדור ומה דרכי-פעולתו ובקשנו מהם, שיואילו לשוחח לפניכם בעינינים מתחומי-מקצועם ויכינו הרצאות לשדורים הדרושים" - אלו דברי אחד מחברי -


3

  Photo: p3

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |