הסכת והשכל: עלון לתלמידים

שנה א', חוברת א' תשרי-כסלו, תש''ד / אוקטובר-דצמבר - 1943

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |


החוברת מכילה

דבר "הסכת והשכל" למאזיניו 3-6
התכניות כסדרן 6-27

לוח-הסדרות שתשודרנה
בימים ב', ה'
בשעות 12:30 עד 1:00

7

לוח-הסדרות שתשודרנה
ביום ד'
בשעות 5:30 עד 5:55 אחה''צ

15

קול המאזין 27-28
מן המתרחש בעולם הספרים 28-31
סוף דבר 31

תמונות וציורים בעמ' בקשר לע'
בית הקברות העתיק בצפת 8 8, 25
ר' שמואל מוהילובר וחתימת ידו 12 22
בול ביל''ו של הקה''ק 13 22
העובש השחור 21 26
העובש הירוק 23
העובש אספרגילוס 28 26
משה 32 20

2

  Photo: p2


יו''ל ע''י לשכת המודיעין הממשלתית
מתוך שתוף עם מחלקת החינוך של הועד הלאומי לכנסת - ישראל ועם שרות השידור בארץ.
העורך: ד''ר חיים אורמיאן
כתובת המערכת: שרות השדור ירושלים, רח' מליסנדה עבור "העלון"
בדפוס רפאל חיים הכהן


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |