הסכת והשכל: עלון לתלמידים

שנה א', חוברת א' תשרי-כסלו, תש''ד / אוקטובר-דצמבר - 1943
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

10

IV. ד''ר אלכסנדר ברש, עורך-הסדרה: חוקרי הטבע ומפעליהם
(יולי - ספטמבר, יום ב' בצהרים)

תכנית-הלמודים לטבע החי הנהוגה בכתות ז'-ט' מקנה לכם בעיקר את הכרת-הצורות של בעלי-החיים והצמחים וכן את ידיעת-דרכי-חייהם. לבירור- בעיות ביאולוגיות כלליות מגיעים רק תלמידי-המחלקות הגבוהות של בתי-ספר התיכוניים. אך אנו רוצים לעורר ענין בשאלות אלו גם אצלכם על ידי שדורים- מספר, שלא ידרשו מכם הכנה לימודית קודמת, רק . . . קצת דמיון וחבת-הטבע. במרכז-השדורים תעמודנה תופעות-טבע מענינות כמסע-העופות וחיי-החברה בעולם-החי. על ידי זה יותן לכם להבין בעיות-חיים חשובות כמו האינסטינקטים, עזרה הדדית, מלחמת-קיום וכיו''ב שאלות. נשתדל להכיח לכם, כי יחס האדם לטבע עמוק ונעלה מהיחסלטבע של כל יצור אחר, ובקשר לזה נבליט את ערכו של החוקר בעל-הראיה העמוקה והלב הער וכן את החדוה שבהקרבה העצמית למען האמת. דרך חייהם של ספלנצני, דרוין, מנדל, פבר וחוקרי-טבע אחרים, שלא ידעו לאות ונתנו את כל מאודם למפעלם, תשמש דוגמה למופת.

V. ד''ר שאול ברקלי, עורך-התוספת: ''עברית כתקונה''
(יום ב' בצהרים)

''עבריתכתקונה'' - שתי מלים אלו עלולות לעורר אצלכם רגש בלתי נעים; מעין ריח של דקדוק, של תקון שגיאות, של דיו אדומה נודף מהן . . . כן ובכל זאת: אל פחד! הענין אינו נורא ומבהיל כל כך. הביטו נא וראו: נכס תרבותי לאומי גדול וחשוב יש לעמנו - הלשון העברית, נכס שאבותינו נשאוהו בכל הגלויות הארוכות והקצרות, שמרו עליו מכל משמר, פתחוהו ושכללוהו. היו זמנים שגם רבים מבני-עמנו חשבוהו למת והתנכלו לחנטו חניטת-עולם; אולם קרה הנס והמת כביכול קם לתחיה ויהי לשפה מדוברת בפי זקן ונער. - אך אנו חוטאים בדבורנו היומיומי להרבה כללים של הלשון, ולא מתוך זדון, אלא מתוך רשלנות או מחוסר-ידיעה.

מדורנו בא לעזור לכם בענין זה, ועזה תקותנו שתמצאו בו ענין וסיוע כרצונכם. אבל גם אנו זקוקים לעזרתכם הפעילה. והיא: א) שתרשמו את הדברים שנשמיע לכם; ו''רשימה'' תרתי משמע: על הניר וגם בזכרונכם. ב) שתבואו אף אתם בהצעות, בשאלות ובדרישות ואנו נשתדל למלאן במדה האפשרית. ואחרון אחרון ג) שתזדרזו לקיים את אשר ידרוש מכם עורך-המדור והשתתפו בהמוניכם בפתרון החידות, המשלים וכדומה, שיוצעו לפניכם בשדורינו. בואו אתנו בדברים וכתבו לנו לפי הכתובת: לכב' המפקח על התכניות האנגליות-העבריות, מדור ''הסכת והשכל'', עבור ד''ר ש. ברקלי, ירושלים, רחוב מליסנדה.

  Photo: p10

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |