הסכת והשכל: עלון לתלמידים

שנה א', חוברת א' תשרי-כסלו, תש''ד / אוקטובר-דצמבר - 1943
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |


9


שעות-היום לסוגיהן ועל ההבדלים בין שלשה מיני-לוח - לוח-החמה, לוח-הלבנה והלוח המעורב.

3. כיצד התהוו פני הארץ? (2 שדורים)
בשתי הרצאות על התהוות-פני- הארץ יינתן תאור-הפעולות של כוחות שמקורם בחלקם בפנים-הארץ והם גורמים להתהוות ימים, שרשרות-הרים, בקעות, שקעים וכיו''ב צורות. ובחלקםהם פועלים מבחוץ - מן האויר והם יוצרים את הצורות המיוחדות '' הזעירות'' כמו הרים ועמקים, מעלות ומורדות וכדומה. הדוגמאות לתאור-הפעולות האלו יובאו ככל האפשר מן הנוף של ארץ ישראל.

4. את הסדרה ''טבע'' נסיים בשלש תכניות מיוחדות המוקדשות להרי המולדת. ''נטייל'' בהר-חרמון, בהר -ג'רמק ובהר-חברון ואגב טיולינו הדמיוניים ''נסתכל'' בנוף המתגלה לעינינו: הצומח ואפיו, בעל הכנף, הזוחלים ועל הכל - בני-אדם שוכני-רמים הנמצאים בנופים פראיים אלו.

III. בנציון גטלר, עורך-הסדרה בספרות העמים: מיפיותו של יפת באהלי-שם
(אפריל-יוני, יום ב' בצהרים)

רבים ביניכם קראו ביצירותיהם של גדולי- הסופרים בעולם, כגון הרפתקאותיו של אודיסאוס או התאור הדרמטי המזעזע של גורל-אנטיגונה. ובודאי תתענינו לדעת משהו על מחבריהן וכן על הנסיבות בהן נתחברו. לדוגמה: רבים מכם קראו בענין רב ב''דון קישוט'', אך רק מעטים שמעו על חיי-מחברו - סרוונטס, שאף הם מושכים ומענינים, אולי לא פחות צאשר ספרו. סוערים ורבי-חליפות היו גם חייו של שקספיר, גדול-מחברי-הדרמות בתקופה החדשה. אולי יקל על מאזינינו להבין דברי גאון-עולם זה לאור תאור-חייו עשירי-התמורה. ואם אמנם קראתם בענין את ספוריו של יונתן סויפט על גוליבר בארץ הגמדים - הידעתם כי לא לשם שעשועים בלבד נכתבו, אלא כוונות פוליטיות טמונות בהם? את ה''סודות'' הללו ודומיהם רוצים אנו לגלות לפניכם אגב פענוח- הספורים. וכך נעביר לפני אזניכם המאזינות שיחות ותסכיתים על וילהלם טל - גבור-שוויץ המחרף נפשו למות, כדי לקרוא דרור לבני ארצו הקטנה, על מיצקביץ' - מגדולי- משוררי-פולניה המשועבדת והשואפת לחרות, גם על גורקי הרוסי - איש-העם הפשוט שנתעלה לדרגת סופר לאומי, אך גם על מרק טוין המשעשע אותנו, שכה השכיל להבין ולתאר את נפש-הילד. אף בסדרה זאת נתבונן אל ''מדף-הספר'' ונציג לפניכם ספרים חדשים הראויים, כי תתנו דעתכם עליהם.


  Photo: p9

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |