הסכת והשכל: עלון לתלמידים

שנה א', חוברת א' תשרי-כסלו, תש''ד / אוקטובר-דצמבר - 1943
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |


11

VI. עמים ותקופות מדברים
(אוקטובר-דצמבר, יום ה' בצהרים)

בתשע התכניות הראשונות יעברו לפני עיני-רוחנו פרקים מתולדות- העמים מימי הבינים ועד המאה הי''ח. ואילו בארבע התכניות האחרונות ''ידבר'' אלינו עם אחד בתקופה אחת - עמנו בראשית-ההתעוררות הציונות.

1. ד''ר זאב שמטרלינג, עורך-הסדרה: עמים ותקופות מדברים
(אוקטובר-דצמבר)

בגמר נדירות-העמים קמו מדינות חדשות על חורבות-האמפריה הרומית. רבים מערכי-התרבות העתיקה נשכחו, ובקרב הצבור הנוצרי עסקו בלמוד כהנים ונזירים בלבד. רק בסוף ימי-הבינים מתעוררת מחדש השאיפה להשכלה בערים ובחצרות-האצילים. בעיקר באיטליה. הצמאון למדע ולאמנות, שירחיבו את דעתו של האדם, מביא אותו לחיפושי-דרך. כל שריד מהתקופה העתיקה עורר ענין ושמש דוגמה לחקוי. המחשבה נעשתה עצמאית יותר וחפשית מכבלי-הכנסיה. אך גם שאלות-חיי-החברה העסיקו את הבריות בלי הרף; יש חולמים על חברה מתוקנת, ויש מנסים להגשים את החלום בחיים. המהפכה הצרפתית הגדולה היתה תוצאה של התעוררות-רוח כבירה, שסללה את הדרך לתקופה חדשה בחיי-אנוש - היא תקופה השאיפה לחיי-חברה המבוססים על שויון כל הנברא בצלם.

2. ישעיהו פרישמן, עורך הסדרה: עם התעוררות הציונות
(דצמבר 1943; יוני 1944)

''לדעת את עצמנו, להבין אתחיינו ולכונן את עתידנו''. ברוח דברים אלו של אחד-העם נמסור במסגרת של שמונה תכניות פרקים נבחרים מקורותיה של תנועת-התחיה הציונית מהמחצית השניה של המאה הי''ט ועד ימינו. על הרקע הכללי של התעוררות הלאומית במאה הי''ט תובלטנה שאיפותינו הציוניות וכן נצני מפעלנו בארץ. בזמן שרעיון תחית-העם בארצו מתגבש לאט לאט והופך למעשה: אמנות ודעות, קברניטים והעם להמוניו, במזרח ובמערב, חרדים וחפשיים, מבני עדות ו''עליות'' שונות וכן ההסתדרות הציונית העולמית ומוסדותיה. ולכל אשר ירצה להעמיק ידיעותיו ולהרחיבן יסומן חומר קריאה על ידי פרטי התכניות (עיין ע' 22-23). במקום זה נמסור שמות ספרים כוללים יותר, והם מתאימים בעיקר לבני הכתות ח'-ט':
1. ב. בן-יהודה: תולדות הציונות
2. מ. סמילנסקי: פרקים בתולדות הישוב
3. י. יערי-פולסקין: חולמים ולוחמים

הערה: רשימת ספרי-מקרא רחבה ומוסברת יותר נמסור באחת החוברות הבאות של ה''עלון''. אף נוסיף עליה רשימת תמונות וציורים, שיוכלו ליפות פנות ותערוכות למיניהן אשר תרצו לערוך.

  Photo: p11

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |