הסכת והשכל: עלון לתלמידים

שנה א', חוברת א' תשרי-כסלו, תש''ד / אוקטובר-דצמבר - 1943
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |


12

תמונה: הרב שמואל מוהילובר, מביסדי ''המזרחי'', חי 1824-1898 (שיך לנושא: חיבת-ציון, בע' 22)

VII. שדורי-מוסיקה בעריכת יוכבד דוסטרובסק ומנשה רבינא
(ינואר-מרץ; יולי-ספטמבר, יום ה' בצהרים)

השדורים הראשונים לבתה''ס העבריים היו שדורי-מוסיקה; תחלתם אחת לחדש לפני שנים מספר. כלי נגינה ורקודים למיניהם הוצגו בתכניות הללו. במשך חדשי-החפש שודרו תכניות מוסיקליות אחת לשבועים ובהן הושמעו יצירותיהם של קומפוזיטורים עברים והושמעו שירים עבריים, שספרו על תולדות- ההתישבות בארץ. בשנת הלמודים תש''ד נוכל להאזין למוסיקה מדי

  Photo: p12

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |