הסכת והשכל: עלון לתלמידים

שנה א', חוברת א' תשרי-כסלו, תש''ד / אוקטובר-דצמבר - 1943
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |


13

שבוע בשבוע במשך חדשים מספר. בזה תנתן לכם ההזדמנות להכיר קומפוזיטורים גדולים, וכן תלמדו לדעת, באילו צורות בטאו את רעיונותיהם המוסיקליים ובאיזו דרך היציאום לפועל. ועוד דברים רבים ומענינים יגיעו ודאי לאזניכם. עשו אפוא אזניכם כאפרכסת לקלוט כל צליל והגה כאילו ישבתם סמוכים למנגן ולמספר הנסתרים וניה בזה חבורה אחת בארץ כלה - חבורת נערים ונערות המאוחדת לקול הצלילים היוצאים מציון.

VIII. ד''ר חיים אורמיאן, עורך-הסדרה בתולדות-ישראל: מדור לדור
(אפריל-יוני, יום ה' בצהרים)

1.טרגדיות רבות ארעו בחיי-עמנו, תמורות רבות חלו בחיינו בעבר. לא אחת עמד העם על פרשת-דרכים ובקש נתיבות חדשות. עתים היו מופיעים אישים דגולים שהיו למורי-הדרך: עתים מצאו המוני-העם את הדרך מתוך הרגשים הפנימית, כאילו בדרך אינסטינקטיבית. כיצד חיו ופעלו, שמחו והתעצבו, התקוממו נגד הכחות הלוחצים או התפשרו אתם - זאת תשמעו בתשעה שדורים שיהיו מוקדשים לשאלות אלו. יזדקרו לפנינו יחזקאל הנביא ורבי עקיבא, קנאים גלילים ותלמידי-ישיבות, מיניסטרים יהודיים בחצרות-מלכי-נכרים כחסדאי בן שפורט וכן ''מיניסטרים'' יהודיים פנימיים כראש-הגולה.

2. ולאחר תשעת שדורים אלה נגיע ביוני 1944 בקפיצה מהירה ל''דור'' חדש - דור הציונות המגשימה. דבריה יימסרו בארבעה שדורים בעריכת ישעיהו פרישמן, אשר ספר בסדרת-הסתו על דברי-הציונות הראשונים (עיין ע' 11)

  Photo: עמוד 13:  בול לכבוד אנשי העליה הראשונה - הביל''ויים שהוציאה הקרן הקימת
תמונה: בול לכבוד אנשי העליה הראשונה - הביל''ויים שהוציאה הקרן הקימת (שיך לנושא: הסופות בנגב בע' 22)

IX. ד''ר יצחק שטנר, עורך התוספת: גיאוגרפיה בחדשות
(אוקטובר-דצמבר 1943, אפריל-יוני 1944, יום ה' בצהרים)

כי תעיין בעתון, מיד יזדקרו לפניך כותרות מאירות-עינים - עיר פלונית נכבשה, נהר אלמוני עומד לשטן לפני הצבא המתקיף, המתגוננים שואפים להגיע לקו פלמוני שיבלום את התקדמות-האויב וכיו''ב ידיעות. הרים ושפלות, ימים ונהרות, נקודות-ישוב ויושביהן - אלו הם הנושאים של פנתנו ''גיואגרפיה בחדשות''. הם מסייעים בידי עורך-''החדשות'' להסביר פעולות-מלחמה מסוימות -כנצחונות ככשלונות.

  Photo: p13

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |