הסכת והשכל: עלון לתלמידים

שנה א', חוברת א' תשרי-כסלו, תש''ד / אוקטובר-דצמבר - 1943
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |


16

III. ד''ר ראובן גרוסמן, עורך-הסדרה: ספר, סופר וספרות והשדור
(השדור הראשון ביום 5.1.1944)

הרעיון היסודי העובר כחוט-השני בסדרת השדורים הללו הוא קריעת אשנבים חדשים באפקקי- הספרות העברית והכללית ע''י שיחות על ענינים, שאין לו למורה במחלקתו אפשרות לגשת אליהם , לא כל שכן לפתחם - בין מפאת - הזמן הקצוב לו ו8בין מפאת-התכנית אשר בגבולותיה הוא נתון. המטרה היא: לקרב אתכם לספר החדש ע''י סקירות-הארה והערכה עליו: לשאת ולתת ביצירותיהם של יוצרים עבריים בני-הדור בדרך של שיחה עליהם. על חדושם ועל דרכם ביצירה; לגלות באזניכם בעיות ספרותיות כלליות (כגון חזון ומציאות בספרות) וענינים ספרותיים כלליים (כגון היצירה היהודית בלשונות-נכר) ע''י העמדת-השאלות והסבריהן. כל שיחה תלווה דוגמאות חיות מן הספרות.

IV. ד''ר מיכאל הנדל, עורך-הסדרה לפני כס-המשפט וההסטוריה
(השדור הראשון ביום 1.3.1944)

הערכה-אישים ופעלם יש והיא משתנה עם התמורות החלות במרוצת- הזמן בהשקפת-עולמם של הדורות. יש ואישים דגולים מופיעים בתקופה. שלא הוכשרה די הצורך לקבלת שפע-הברכה שיש בדעתם וביכלתם להעניק לה. ולא עוד אלא שדעותיהם נראות מסוכנות ועשויות לערער את האשיות שהחברה מושתתת עליהן. נוצר מתח טרגי בין המצוי שקברניטי-הצבור מגנים עליו ובין הרצוי כפי שהוא מצטייר בלבם ובמוחם של חוגי-דעות ואנשי-מעשה. - על פי הרוב מסתימת האבקות זו בכשלונו של איש-האמת החדשה. ואולם זרע-האמת כוחו ''לפוצץ סלע'' ורעיון שנדון לכליה בתקופה אחת סופו לחדור לאט לאט ללבבות ולהכשירם לפעולה. כס-המשפט פסק את שלו. אבל ההסטוריה חרצה משפט אחר: סוף האמת לנצח.

V. ד''ר מיכאל הנדל, עורך-הסדרה: הידעת?
(השדור הראשון ביום 7.6.1944)

מטבע-בריתו סקרן הוא האדם ובמדה שהוא נתקל בתופעות חדשות, הרי הוא רוצה לדעת את טיבן. סבותיהן ותכליתן. תכנית-למודים של ביה''ס מכוונתלכך, שתתן תשובה לשאלות השונות המתעוררות במוחו ובלבו של הילד והנער. אבל מספרן של השאלות והתמיהות גדל והולך. ואין ספק בידי ביה''ס לענות על כולן. זאת ועוד זאת: יש ענינים שלגביהם רובנו ככולנו הננו בבחינת שאינם יודעים לשאול. כלומר מוסח מדעתנו כי בעיה כאן, מאחר שהדבר נראה לנו כמובן מאליו. הנה לדוגמה המכתב או העתון: מכשירים אלה מופיעים לפנינו כיום כשהם מושלמים ואנו נזקקים להם באופן טבעי ופשוט. אבל הרי היו זמנים שלא היה בעולם עתון, או היה וצורתו היתה אחרת לגמרי מצורתו כיום. על שאלות מעין אלה יענה המדור: הידעת? בשנה תש''ד תבואנה שש תשובות בצורת הרצאה מקיפה וממצה; ולהבא - עוד חזון למועד.

  Photo: p16

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |