הסכת והשכל: עלון לתלמידים

שנה א', חוברת א' תשרי-כסלו, תש''ד / אוקטובר-דצמבר - 1943
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |


17

VI. מרדכי זלוטניק, עורך -קבוצת-השדורים המוקדשים לעיניני דיומא
(השדור הראשון ביום 6.10.1943)

תשע התכניות של סדרת זו תקפנה ענינים ונושאים שונים. מהן תוקדשנה לחגים ולימי-זכרון ומועד, מהן למאורעות השעה ולשאלות המלחמה. תכניות-החגים הלאומיים תבוצענה בדרך כלל תוך -שתוף עם מחלקת הנוער של הקרן הרימת. ברצוננו להזכיר כאן במיוחד את תכנית ט''ז בטבת (יובל הקרן הקימת). את השדור לקראת עונת-הטיולים באביב וכן את התכנית במלאת 40 שנה לפטירת הרצל. ממילא מובן כי על תוכן השדורים המוקדשים לעניני השעה אין ביכולתנו להודיע מראש דבר וחצי דבר, שהרי עניני-השעה הם.

VII. אברהם דב זינגר, עורך התוספת: ''עברית כתקונה''
(השדור ה-1 ביום 20.10.1943)

מדור זה - כאחיו הצעיר ממנו בשעות הצהרים - שואף לבאר את הבעיות החשובותביותר בשמוש היומיומי בלשון וכן להלחם בשבושים הנפוצים ביותר בין דוברי-עברית, שיש בהם משום סכנה לרוחה המקורית ולדיוקה הטבעי של הלשון העברית.מדי פעם בפעם יוקצה זמן לשם מתן-תשובות על שאלות שתשאלו בשטחים אלו. נוסף על החלק הזה - ''המעשי'' לגמרי. נקדיש זמן גם לשאלות נבחרות מתולדות-הלשון ולהרצאות פופולריות קצרות על בלשנות עברית. לא אחת יקרה ,כי מלה או בטוי עברי, שאנו משתמשים בהם היום בהוראה מסוימת, שמשו בלשון-אבותינו בתקופת המקרא או בימי התלמוד בהוראה אחרת לגמרי. והוא הדין לגבי מלים זרות או שאולות, כגון - נמוס, דת, פרדס סמן וכדומה, שנכנסו ללשוננו מתחומי-תרבות זרים.


התבוננו נא יפה אל נושאי-הסדרות הנ''ל, קראו בעיון את דברי-עורכיהן, שוחחו על הענין עם חבריכם המעונינים בדבר, התיעצו עם מוריכם והחליטו - מה הן הסדרות ואלו הם השדורים הבודדים שבדעתכם להאזין להם. ואם אין לכם בבית מקלטי-רדיו, הצטרפו אל חבר בעל מקלט המעונין אף הוא בנושא זה והאזינו יחד אתו. ומן הסתם תוכלו במקרים לא מעטים ליהנות ממקלטי-הרדיו הנמצא בבנין ביה''ס שלכם, אם תדעו לארגן כהלכה את ההאזנה.


ליתר בהירות נפרסם בעלוננו גם את דבריהם של מגישי שדור שדור במשך הרבע הראשון של תש''ד, היינו בחדשים תשרי-כסלו (אוקטובר-דצמבר 1943).
בראשונה נדפיס את פרטי-הסדורים ביום ב' בצהרים (A),
אחריהם נפרט את סדרת- יום ה' (B)
ולבסוף את שדורי-יום ד' אחה''צ (C),
פרטי- הסדרות, שהשודרנה ברבעי-השנה הבאים, נפרסם במרוצת- הזמן אחת לרבע שנה.


  Photo: p17

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |