הסכת והשכל: עלון לתלמידים

שנה א', חוברת א' תשרי-כסלו, תש''ד / אוקטובר-דצמבר - 1943
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |


15

מס' נושא-הסדרה מספר
השדורים
העורך
I פרקים בתודות-הארץ והישוב 6 אברהם פרנס
II מדעי-הטבע (בשתוף עם ''אגודת-אייג'') 12 יצחק וייס
III ספר, סופר וספרות 12 ד''ר ראובן גרוסמן
IV לפני כס-המשפט וההסטוריה 6 ד''ר מיכאל הנדל
V הידעת? 6 ד''ר מיכאל הנדל
VI עניני דיומא 9 מרכי זלוטניק
VII עברית כתקונה (מטעם ''ועד הלשון העברית'') תוספת
קבועה
אברהם דב זינגר

וזהו מה שמעירים עורכי-הסדרות המשודרות אחר הצהרים

I. אברהם פרנס, עורך-הסדרה: פרקים בתולדות הארץ והישוב
(השדור הראשון ביום 20.10.1943)

בששה שדורים נביא לפניכם תמונות טפוסיות מחיי-העם בארץ לתקופותיהם מהימים הראשונים של הקמת-מלכות-ישראל על ידי שאול עד הדור הראשון של חבת-ציון בסוף המאה הי''ט. במיוחד נתאר את הקשרים בין הישוב והתפוצות וכן את הנסיונות ללכד את חלקי-העם המפורדים ולקשור את קיומו ואת גורלו של העם בארץ ובישוב בה.

הערה: חומר-קריאה לכל נושא יימסר ליד פרטי כל שדור; עיין עע' 24-26 ואילך

II. יצחק וייס, עורך-הסדרה: מדעי-הטבע
(השדור הראשון ביום 3.11.1943)

''אגודת-אייג להפצת ידיעות-הטבע'' שואפת לעורר בכם התענינות בתופעות-הטבע ובבעיותיו - הן מן הצד ההסתכלותי והעיוני הן מן הצד המעשי והשמושי. השדורים בשנה תש''ד אינם מרוכזים סביב לקבוצת-תופעות אחת, כי אם הם כוללים שיחות במקצועות שונים של מדעי-הטבע, על ידי רבגוניות של נושאים רוצים אנו, כי תתנו את דעתכם לענפיה השונים של ידיעת-הטבע. הצבנו לנו כמטרה להדריך אתכם בהסתכלות, בגישה לתופעות-הטבע ובהבנתן הנכונה; ואנו מקוים, כי דברינו יוכלו לשמש נקודת-מוצא לעבודה עצמאית שלכם בענפים שונים של מדעי-הטבע, אשר יוצגו לפניכם בשנה תש''ד. הלא הם - כימיה, ביולוגיה, גיאולוגיה, פסיכולוגיה של בעלי-החי, טכניקה, רפואה, גיאוגרפיה, תכונה ופיסיקה.


  Photo: p15

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |