הסכת והשכל: עלון לתלמידים

שנה א', חוברת א' תשרי-כסלו, תש''ד / אוקטובר-דצמבר - 1943
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |


19

מספר
סדורי
תאריך השדור פרטי-הנושא מגיש
10 6.12 הסופר קורא-הדורות - מאפו, אש, קבק
עיני-הסופר אינן נשואות להוה בלבד. הספרות יודעת לחרוג מתחום-ההוה ולחשוף את יסודות-העבר, הסופר קורא לדורות שחלפו, והם מתיצבים לפנינו במלוא-קומתם וצביונם ומדברים אלינו...
י. עוגן
11 13.12 עמל ובנין בספרותנו - שירת העבוד והמל
חלומות, געגועים, עבר, אוירת חג אינם הנושאים הספרותיים היחידים. את הנקודה החקלאית החדשה, את הגמל ואת עמל-כפיו של הפועל בכפר ובעיר - יראה הסופר כהכרח חיוני, כיעוד וברכה.
א. ברוידס
12 20.12 אדם ונופו
האדם והנוף. מפעלי-חייו של האדם לאורו של הנוף. על גבי רקע הנוף מובנים לנו יפה יותר מצבי-הרוח המתחלפים של האדם.
י. חנני
13 27.12 מדף הספר
השידור מוקדש לספרו של א. ליסיצקי: מדורות דועכות
ד''ר ר. גרוסמן


B. חלק א' - הסדרה ההסטורית בעריכת ד''ר זאב שמטרלינג:
עמים ותקופות מדברים -
אוקטובר-דצמבר 1943, יום ה' בצהרים
עליה נוספים קטעי ''גיאוגרפיה בחדשות'' בעריכת ד''ר י. שטנר.

מספר
סדורי
תאריך
השדור
פרטי-הנושא מגיש
1 7.10 מנזרים ונזירים בימי-הבינים
על גבעה תלולה עומד מנזר ולרגליה נחה קבוצת טיילים. מתוך-שיחתם נודעים לנו פרטים מענינים על חיי-המנזר, על דייריו הנזירים, על ארחות חייהם, על עבודתם הגופנית והרוחנית ועל הירושה שהנחילו אחריהם.
ח. ריינהולד
2 14.10 פריס בימי מסעי-הצלב
היא פריס הנודעת לתהלה מימי-הבינים ועד ימינו. סוחרים מביאים ומוצאים את מרכולתם, מלומדים נושאים ונותנים בשאלות העומדות ברומו של העולם, אדריכלים מקימים בה בנינים המתנוססים לתפארה עד היום, סטודנטים לומדים ומתהוללים, כמרים ונזירים מתפללים, וחצר-המלך מניחה יסודות למדינה הצרפתית המאוחדת.
ד''ר י. ש. מנצ'ל
  Photo: p19


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |