הסכת והשכל: עלון לתלמידים

שנה א', חוברת א' תשרי-כסלו, תש''ד / אוקטובר-דצמבר - 1943
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |


21


מספר
סדורי
תאריך
השדור
פרטי-הנושא מגיש
8 25.11 בישיבת הסיים הפולני במאה הי''ח
Liberum Veto חופש המאון - זוהי הקריאה שהושמעה מאז 1652 לא אחת באולמי-הסיים המפוארים בורשה של פולניה. בכחן של שתי מלים אלה, גם אם אמר אותן ציר אחד, היה לעכב את כל החלטות הסיים, שנתקבלו במושבו האחרון. מנהג נבסד זה דחף את פולניה לזרועות-האבדון, שממנו התנערה רק בשנה 1918.
ד''ר י. שוסטר
9 2.12 במחיצתו של אברהם לינקולן
מי בכם לא קרא את ''אהל הדוד תום'' המתאר את גורלם המר של העבדים הכודיים בארצות הברית? מי לא נזדעזע מהסרט ''חלף עם רוח''? לא על נקלה נסתיים תהליך-שחרור-הכושים ממעמדם העלוב והפיכתם לאזרחים חפשיים ושויים, הנהנים לפחות מחפש-מה. אברהם לינקולן הוא האיש שנלחם בחרוף נפש לשחרורם, אף נפל קרבן לשאיפתו הנשגבה.
א. שכטמן
  Photo: p21


ציור: העובש השחור MUCOR. צמח קטן שלם, מוגדל פי 25.
מצד ימין מנבג מוגדל פי 300, בתוכו הנבגים.
(עיין ע' 26, הנושא: על העובש )


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |