הסכת והשכל: עלון לתלמידים

שנה א', חוברת א' תשרי-כסלו, תש''ד / אוקטובר-דצמבר - 1943
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |


22


חלק ב' - הסדרה ההסטורית בעריכת ישעיהו פרישמן:
ראשית התעוררות- הציונות-
דצמבר 1943, יום ה' בצהרים
נוספים קטעי ''גיאוגרפיה בחדשות'' כנ''ל

מספר
סדורי
תאריך
השדור
פרטי-הנושא מגיש
10 9.12 עורה בית ישראל!
מה היו הכסופים לציון במשך הדורות? כיצד גברו במאה הי''ט? אישי התקופה: בחוגי החרדים - הרבנים צבי קלישר ויהודה אלקלעי, ובחוגי החפשים - משה הס. יסופר גם על החברות הראשונות לישובי-הארץ ועל פעולותיו של השר משה מונטפיורי.
חומר קריאה (מתאים בעיקר לכתות ח' - ט'):
1. א. י. שחראי: דת ומולדת, ''לנוער'' לה
2. י. גור-אריה: הרב צבי הירש קלישר, הוצ' התור
3. י. גור-אריה: הרב יהודה חי אלקלעי, ''לנוער'' ט
4. ש. גורליק: משה הס, ''לנוער'' סח
5.ר. שטראוס: מ. מונרפיורי, ''לנוער'' סח

11 16.12 הסופות בנגב
יהודי רוסיה נזדעזעו עד היסוד עם נחשול הפרעות, שפרצו בעיקר בדרום רוסיה משנת 1881 ואילך. משבר חמור עבר במיוחד על חוגי המשכילים, שהאמינו, כי ''רוסיהה היא מולדתם, אדמת-רוסיה גם אדמתם, שמי-רוסיה גם שמיהם ושאלת היהודים אינה אלא שאלה רוסית'' - ועתה עליהם לנדוד שוב! ולאן? לאמריקה או לא''י? התשובות רבות ושונות. הבי''ויים נותנים את תשובתם והם נאחזים בקרקע המולדת לאחר תלאות-דרך מרובות וחבלי הסתגלות.
חומר קריאה (מתאים בעיקר לכיתות ח'-ט'):
1. ש. בן-ציון: בני ביל''ו, ''לנוער'' יז
2. מ. מאירוביץ': בני ביל''ו, הוצ' מס
3. ח. חיסין: מיומן אחד הביל''ויים
4. א. סלומון: פתחתקוה, ''לנוער'' עא <פ>
12 23.12 אבות התנועה ''חיבת ציון
ביום י''ח בחשון תרמ''ה נתכנסה ועידת-קטוביץ. בתנועת ''חיבת-ציון'' בולטים אישים מספר: פינסקר - מבשר הציונות המדינית, ר' שמואל מוהילובר - ממנהגי הציונים החרדים, אחד-העם - מורה הדור ומיסד האגודה ''בני-משה'', הברון רוטשילד - ''הנדיב הידוע''.
חומר קריאה (מתאים בעיקר לכתות ח' - ט')
1.מ. קלינמן: תקופת חיבת ציון, ''לנוער'' עד-עה
  Photo: p22

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |