הסכת והשכל: עלון לתלמידים

שנה א', חוברת א' תשרי-כסלו, תש''ד / אוקטובר-דצמבר - 1943
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |


23


(המשך

מספר
סדורי
תאריך
השדור
פרטי-הנושא מגיש
12 (המשך) 23.12
(המשך)
2. י. ל. פינסקר: אוטואמנציפציה, קטעים נבחרים, הוצ' קהלת
3. י. ניסנבוים: ר' שמואל מוהילובר, ''לנוער'' כא
4. מ. לילינבלום: דרך גאולים (לקט), הוצ' המרכז לנוער
5. מ. גליקסון: אחד-העם, ''לנוער'', עו
6.ש. בן-ציון: יסוד גדרה, ''לנוער'' יט
7. א. חרמונ: הברון רוטשילד, ''לנוער'' נב-נג
13 30.12 בנימין זאב הרצל
יוצר ההשקפה הציונית המדינית, מארגן הקונגרסים הציוניים ומיסד ההסתדרות הציונית העולמית. נסקר את פעולתו הציונית, גם נעיין בספריו: מדינת היהודים, אלטניילאנד - תל-אביב, ספרי הימים, מאמרים ונאומים. חומר קריאה (מתאים בעיקר לכתות ח'-ט', אך בחלקו גם לז'):
1. ר. בנימין: תיאודור הרצל, מלחמת חייו, ''לנוער'' י
2. ד. קמחי (עורך): מקראות הרצל, הוצ' מצפה
3. י. פטאי: הרצל, הוצ' אמנות
4. א. פולק (עורך): כה אמר הרצל - לקט אמרות ופתגמים, הוצ' מצפה
5. חזון הרצל (מבחר דברים), הוצ' המרכז לנוער
6. מ. הופמן: הרצל הצעיר, הוצ' מס (ספור)

ציור: העובש הירוק PENICILLIUM. חלק מן התפטיר, מוגדל פי 120. מצד שמאל נושא-נבגים אחד הנראה כעין מכחול מוגדל פי 500. הנבגים הכדורים נוצרים בו בשרשרות (עיין ע' 26, הנושא: על העובש)

  Photo: p23

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |