הסכת והשכל: עלון לתלמידים

שנה א', חוברת א' תשרי-כסלו, תש''ד / אוקטובר-דצמבר - 1943
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |


24


C. שדורי-יום ד' אחר הצהרים בחדשים אוקטובר-דצמבר 1943
עליהם נוספים קטעי ''עברית כתקונה'' בעריכת א. ד. זינגר

תאריך
השדור
פרטי-הנושא מגיש מהסדרה המשך-
הסדרה
ביום
6.10 השדורים לבתה''ס העבריים - דברי ברכה לקראת תש''ד מפ:
ד''ר מ. סולוביטשיק, ר.ד. סמית, ד''ר מ. הנדל, מ. זלוטניק
מעיני
דיומא
13.10
13.10 תכנית סוכות ד''ר צ. זהר
ד''ר ש. ברקלי
מעיני
דיומא
22.12
20.10
יום א' (17.10)
בירת ישראל הראשונה בלכתך מירושלים צפונה, בכביש המוביל לשכם, תגיע לכפר העברי הקטן - נוה יעקב. סמוך לנקודה זו מתנשאת גבעה הידועה בפי הערבים בשם - תל-אל-פול. שם תמצא שרידי עיר מתקופת המקרא, הרי היא גבעת שאול, בירת המלוכה הישראלית הראשונה. תולדותיה הן תולדות תקופת המעבר ממשטר השבטים (ימי השופטים) לחיי מלוכה בישראל וראשית היות מדינה לאומית עומדת ברשות עצמה על אדמת הארץ.
חומר קריאה:
1. ב. מייזלר: תולדות ארץ ישראל, כרך א, ע' 260 ואילך
2. פ. אולברייט: החפירות בגבעת שאול, קובץ החברה העברית לחקירת א''י, כרך א, חוברת ב-ד (תרצ''ד)
ב. מייזלר: תולדות המחקר הארכיאולוגי בא''י, מהע' 104
ד''ר ב. מייזלר פרקים
בתולדות
הארץ
והישוב
27.10
27.10
יום א' 24.10
העליה לרגל בימי הבית השני העליה לרגל ירושלימה שמשה מקור הנאה רוחנית גדולה וכן אמצעי חשוב לחזוק הקשרים בין א''י והגולה - הן מבחינה דתית - תרבותית הן מבחינה מדינית. בירושלים ההומה בימות הרגלים נחתך לא אחת הגורל המדיני של העם והארץ בתקופה מסוימת.
חומר קריאה:
1. תהלים מג, מח, פז, קכב
2. ספר האגדה כרך א, רלה-רלח
ע. שוחט פרקים
בתולדות
הארץ
והישוב
10.11
יום א' 31.10 התא הצמחי כמעבדה כימית בשדור זה תשמעו על התהליכים הכימיים בתאים ועל גלגולי החומר האורגני ותמורותיו למן הווצרו ועד לפרוקו במיוחד יודגש ערכו של הצמח כמקור מרכזי של מזון בשביל כל עולם היצורים. ד''ר א. קוניס מדעי
הטבע
24.11


  Photo: p24

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |