הסכת והשכל: עלון לתלמידים

שנה א', חוברת א' תשרי-כסלו, תש''ד / אוקטובר-דצמבר - 1943
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

26

תאריך
השדור
פרטי-הנושא מגיש מהסדרה המשך-
הסדרה
ביום
24.11.1943 מחזור-האנרגיה בטבע-חי
בצמח ועל מחזור האנרגיה בעולם האנרגי בכלל.כן יוסבר תפקידו של הצמח כמתווך בין האנרגיה של השמש לבין עולם היוצרים מכאן ולבין המשק התעשיתי של האדם מכאן
ד''ר א. קוניס מדע
הטבע
1.12.1943
1.12.1943 על העובש
פטריות-העובש ונבגיהן נמצאים בכל מקום באויר. הם גורמים נזקים עצומים במחסנים של חמרי-מזון ושל חמרים אורגנים אחרים. ידיעת תנאי התפתחותם ואורח חייהם נותנת בידינו את הכלים למלחמה בהם.
א. צוירון מדעי
הטבע
29.12.1943
8.12 עם משה מונטיפיורי בירושלים
7 פעמים בקר משה מנטיפיורי בארץ, וכל בקור הביא בכנפיו חדוש מה בחיי הישוב. דורש-מציון נלהב זה נסה להקים את הארץ מחורבנה וראה את עתידו של הישוב בחינוך ילדי-ישראל לתורה ולעבודה.
חומר קריאה
1. ר. שטראוס: משה מונטיפיורי, ''לנוער'' סח
2. אמשיביץ: משה ויהודית - יומנו של מונטיפיורי ושל אשתו
3. מייזל: תולדות קרן משה מונטיפיורי, הוצ' מס
י. פרס פרקים
בתולדות
הארץ
15.12.1943
15.12.1943 במחיצתו של ר' יחיאל מיכל פינס
איש ירושלים ימסור מזכרונותיו על הסביבה הסוציאלית והתרבותית של בוני הישוב שבתוכם גדל ופעל הוגה הרעיונות - י. מ. פינס, ששמש כעין חוליה מקשרת בין בוני-הישוב שקמו מתוכו לבין אנשי העליה הראשונה - עלית-ביל''ו

ד''ר י. ריבלין פרקים
בתולדות
הארץ
סיום
הסדרה
22.12.1943 חנוכה חג--הגבורה
י. הלפרין מעניני
דיומא
12.1.1944
29.12.1943 הזריקות למה?
על סמך תורתו של פאול ארליך, המסבירה את תהליכי המחלה בגוף מזוהם ע''י חידקים, המציאו רופאים דרכי מלחמה במחלות מדבקות, שיטות של אבחנה ורפוי ואמצעים לקדם את פני הרעה. כל הסמים שהוכנו למטרות אלה פועלים רק ע''י זריקתם מתחת לעור. בשדור נתאר, איך מיצרים את מיני הזרק השונים, כיצד משתמשים בהם ואילו הן המחלות שהצליחו לכבשן בעזרת השיטות הללו.
ד''ר א. פרנקל מדעי
הטבע
26.1.1944


  Photo: p26

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |