הסכת והשכל: עלון לתלמידים

שנה א', חוברת א' תשרי-כסלו, תש''ד / אוקטובר-דצמבר - 1943
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |


27

עד כאן פרטי-התכניות שתשודרנה בחדשים תשרי- כסלו תש''ד (אוקטובר-דצמבר 1943). אנו משוכנעים כי הפרטים הנמסרים כאן בעקבות דבריהם של עורכי-הסדרות וכן בעקבות דבריהם של מגישי התכניות הבודדות יעוררו בכם את הרצון לשוחח על הנושאים הנדונים עם מורי-המקצועות, להתכונן במידת מה לקראת כל שדור וכן לסכם את דבריו. שיחות אילו תתקימנה מן הסתם במשך אותו השעור, שבו תאזינו לשדור; הלא השעור נמשך שלשת רבעי השעה, ואילו השדור מחצית השעור בלבד. נותרה לכם אפוא רבע שעה לשם שיחת-מבוא או שיחת-סכום - הכל לפי הענין והצורך. ומה טוב, אם השדורים יעוררו אתכם לקריאה נוספת בספרות הספורית, השירית והמדעית המתאימה לכם. ככל האפשר נמסור גם להבא רשימות ביבליוגרפיות ( רשימות ספרים על נושא מסוים) וכן נעמוד על ספרים חדשים שהופיעו זה עתה; וגם מפי מוריכם תוכלו לבקש עצה בענין זה.

שימו נא לב: לפני פרטי התכניות ברבע הראשון של שנה זו מסרנו לכם את קוי היסוד של כל הסדרות שתשודרנה במשך כל תש''ד. שמרו נא איפוא יפה על חוברת זו עד סוף תש''ד (סוף ספטמבר 1944), כדי שתוכל לשמש לכם מורה דרך בהאזנה לשדורינו.

קול המאזין

אולם אין בדעתנו להסתפק בדברינו בלבד.

הרדיו הוא מכשיר משונה במקצת. אתה מדבר, מרצה, מקריא, מנגן, שר וכיו''ב, ואין אתה רואה את המאזין לך; והמצער ביותר הוא, כי נעלמה ממך תגובתו על פעולתך: מה חושב המאזין, מה הוא מרגיש, מה הוא רוצה? המעדיף הוא שדור פלוני על פלוני, הקרובים ללבו יותר שדורים רצופים או בודדים, החובב הוא הרצאה שוטפת בלי תוספות המנעימות את ההאזנהאו להיפך.

ואמנם נכון - ''על טעם וריח אין להתוכח''; איש איש וטעמו שלו. ואעפ''כ יתכן כי מספר בעלי-''טעם'' אחד עולה על מספר בעלי-''טעם'' אחר. רוצים אנו אפוא לדעת זאת מפיכם. אנו מעונינים בהדים שמעוררים דברינו וכן מוכנים אנו להקצות להם פנה מיוחדת ב''עלון'' שלנו. הפעם ריקה פנה זו מדבריכם ואת מקומה תופסת פניתנו אליכם: המציאו נא לנו מהערותיכם, מבקשותיכם ומהצעותיכם. בדעתנו לפתח מדור זה של ''עלון'' כענין שלכם בלבד. דבר זה עלול לבטל במשהו את היחס החד צדדי בין המשדר והמאזין, ובדרך זו ישמע המשדר את קול מאזינו.

ועוד זאת: בשלש הערים - בתל-אביב, בחיפה ובפתח-תקוה - נפגשות קבוצות


  Photo: p27

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |