הסכת והשכל: עלון לתלמידים

שנה א', חוברת א' תשרי-כסלו, תש''ד / אוקטובר-דצמבר - 1943
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

28

צעירים המשוחחים על תוכן שדורי ''הסכת והשכל'' ועל עניני דיומא. לעתים אף מאזינים הם בצותא לשדורים. הותיק בהם הוא החוג התל-אביבי. המדור ''הסכתוהשכל'' נוהג להקצות להם דקות אחדות בסופם של שדורי-יום ד' אחה''צ. אף יוסיף לעשות כן. אנו מקדמים בברכה נאמנה את פעולת חברינו הצעירים - ידידי- מדורנו ומאחלים להם הצלחה בפעילותם התרבותית הנאה; גם נעקב בענין אחרי פעולתם של חוגים אלו ושל כל חוג אחר מסוג זה בכל אשר יקום.

אליכם, החוגים וחבריהם, מופנית הבקשה: שמשו גם אתם ''מתווכים'' בין המדור ''הסכת והשכל'' ובין הנוער העברי המאזין לו. הפיצו את רעיון ההאזנה לשדורים, הסבירו את הנעים והמועיל בהם. ואחרון אחרון - פנו גם אתם אלינו, ספרו על פעולתכם, על ההאזנה ועל התגובה שמעוררים השדורים והציעו הצעות. מובטח לכם מקום בעלוננו.


ציור: עובש ASPERGILLUS. נושא-נבגים אחד, מוגדל פי 500.
הנבגים הכדוריים נוצרים בו בשרשרות

הערה
ציורי העובש הוכנו עבור ''עלון'' זה ע''י הגב' א. המגישה את התכנית


זכרו נא יפהף זוהי הפינה שלכם ועליכם שומה לטפחה!

מן המתרחש בעולם הספרים

כעת באים אנו לקיים מה שהבטחנו. נאמר לעיל שנשתדל להדריככם בעניני קריאה. לא שאנו רוצים לדבר כאן על כל ספר המופיע בין עלון למשנהו. אך נשתדל להזכיר כאן ספרים, שמחבריהם ומוציאיהם לאור מיעדים אותם לכתחלה לנוער בגיל המאזינים לשדורים שלנו. כלומר לצעירים מהכתה ז' ומעלה.


  Photo: p28

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |