הסכת והשכל: עלון לתלמידים

שנה א', חוברת א' תשרי-כסלו, תש''ד / אוקטובר-דצמבר - 1943
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

31

של ר. טלבוט: ''זקני'' בית הספר בוילבאי, שהופיע זה עתה במחזור ''שחרות'' של הוצאת ''עם עובד''. תמצאו בו תאור מענין להפליא של נוער אנגלי בפנימיה ובביה''ס על כל המנהגים השונים מאוד ממנהגינו אנו, עד שהם נראים לעתים קרובות מוזרים למדי. אגב הקריאה שימו נא לב לרצון לשמר בהקפדה מיוחדת על ''אורחות-כבוד ויושר'' - כפי שאמר בהזדמנות מסוימת מנהל ביה''ס לחניכיו. מושגים, הלכות-חיים ודרכי-ארגון פנימי, שמן הראוי להתבונן אליהם, בשעה שאנו קוראים בספר זה ונהנים ממנו הנאה ממש. ותנו דעתכם גם לרעיון זה כפי שנסח אותו אחד ''הזקנים בוילבאי: בסדר זה יש ''לחלק את כל הדאגות'': ''בראש וראשונה בית הספר, אחריו - המחלקה, ובשלישית - הדר-זיו-כבודך''. תן דעתך על זה! הלא הוא אמר: הכלל קודם לפרט!

ספר זה יגרם קורות רוח לכל מאזיני ''הסכת והשכל'' לגיליהם ולכתותיהם.

*
מפקידה לפקידה עורכים אתם ''פנות'' מפנות שונות ואתם זקוקים לחמר-מספרים בשביל דיאגרמות המתארות את האוכליסיה ואת הקרקעות בארץ, את יבולה החקלאי, את הישוב העברי העירוני והכפרי, את התעשיה וכיו''ב שאלות. נתונים אלו ודומיהם תמצאו בפרק שאלות הקרקע והאוכלוסיה בארץ ישראל - מספרים, שנספח לקונטרס של א. גרנובסקי: ההיאבקות המדינית בשאלות-הקרקע, הוצ' הקה''ק, תש''ג. החמר הניתן בטבלאות מתאר לעתים גם את המצב בשנה 1943.


סוף דבר

הגענו לסיום דברינו.
הרצינו לפניכם את הרעיונות היסודיים של שדורי ''הסכת והשכל'' במשך התש''ד; גם מסרנו לכם על פרטי-התכניות שתשודרנה ברבע הראשון של שנה זו. נשמח מאד לכשיודע לנו, כי עלוננו זה מלא את תפקידו והסביר לכם כהלכה את ארגון הסדרות, את רעיונותיהם היסודיים וכן את מהלך השדורים, דבר זה יחזק את רצוננו להתמיד ולהוציא אחת לרבע-שנה ''עלון'', אשר יסביר את פרטי השדורים בשלושת-החדשים הבאים , יפרסם את דבריכם שיגיעו אלינו בין עלון למשנהו ויספר על ספרים חדשים.

ועד אז נאחל לכם שנה טובה - שנת-שדורים מוצלחים, שנת-עבודה פוריה בביה''ס ובבית, ועל הכל סיומו של סיוט המלחמה הנורא, נצחון ותקומה של עולם שוחרי-חפש ושויון, ובו מולדת עברית לעמנו החפשי.


  Photo: p31

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |