הסכת והשכל: עלון לתלמידים

שנה א', חוברת א' תשרי-כסלו, תש''ד / אוקטובר-דצמבר - 1943
| התוכן | עמוד הקודם |


32

תמונה:

משה

למיכאל אנג'לו בואונארוטי
פסל וצייר בימי התחיה, חי 1564-1475
הפסל נמצא באחת הכנסיות ברומי
(שייך לנושא: בחזרה אל הרומאים ואל היוונים, בע' 20)

  Photo: p32

| התוכן | עמוד הקודם |