הסכת והשכל: עלון לתלמידים

שנה א', חוברת א' תשרי-כסלו, תש''ד / אוקטובר-דצמבר - 1943
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |


8

5. א.קבק: שלמה מלכו
6. ד. פרישמן: אגדות
7. בר אדון: סוסים מספרים
8. א. טלבט: ''זקני'' ביה''ס בוילבאי
9. י. אפרתי: זהב
10. י. אפרתי: ויגומים שותקים
11. ש. אש: קדוש השם
12. ש. אש: המכשפה מקשטיליה
13. א. שמאלי: אנשי בראשית
14. א.ליסיצקי: מדורות דועכות
15. ש. טשרניחובסקי: לביבות
16. י אהרוני: זכרונות דואולוג עברי

הערה: על אחד הספרים האלה (של טלבוט) ידובר בעלון הזה להלן.

[ציור]
בית הקברות העתיק בצפת - ציור (בקשר לסדרה הנ''ל ולשדור על צפת בע' 25)

II. צבי לב, עורך-הסדרה: פרקים בטבע הדומם ובידיעת המולדת - ינואר-מרץ, יום ב' בצהרים)

1. הרדיום - החומר המקרין 4 שידורים (לכיתות ח'-ט' בלבד)
תשעים ושנים הם היסודות (האלמנטים) שמהם מורכב כדור-ארצנו. ואחד מהם הוא הרדיום - המקרין; וכשמו כן הוא נדיר הרדיום בטבע וגם סגולות - קרניו בלתי שכיחות: חודרות הן דרך גופים אטומים, מרפאות חליים קשים, אך הן נושאות גם הרס בכנפיהן. - בקשר לשידור זה מציעים אנו לכם לקרוא בספר של אוו קירי על אמה הממציאה הגאונית - מאדאם קירי.

2. שעות-היום ולוחות-השנה (4 שידורים)
השמש, הירח והכוכבים אינם מקורות אור וחום בלבד. הם משמשים לאדם אמצעים לקביעת-הזמן. בשידורים אלו תשמעו על התצפיות שעשו אסטרונומים (תכנים) בהתבוננם לילה לילה בתנועות של ''צבא השמים''; כמו כן ידובר על


  Photo: p8

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |