הסכת והשכל: עלון לתלמידים

שנה א', חוברת א' תשרי-כסלו, תש''ד / אוקטובר-דצמבר - 1943
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |


7

יום ב' 12:30_1:00

מס' במועד נושא-הסדרה העורך שלה תוספת
I אוקטובר- דצמבר 1943 הספרות - ראי החיים יצחק עוגן V. עברית כתקונה - מטעם ועד הלשון העברית
II ינואר-מרץ 1944 פרקים בטבע הדומם ובידיעת המולדת צבי לב
III אפריל-יוני 1944 מיפיותו של יפת באהלי-שם (על ספרות העמים) בנציון גטלר
IV יולי-ספטמבר 1944 חוקרי הטבע ומפעליהם ד''ר אלכסנדר ברש

יום ה' 12:30 - 1:00

מס' במועד נושא-הסדרה העורך שלה תוספת
VI אוקטובר- דצמבר 1943 עמים ותקופות מדברים ז. שמטרלינג
י. פרישמן
IX. גיאוגרפיה בחדשות
VII ינואר-מרץ 1944 אישים באמנות המוסיקה ויצירותיהם יוכבד דוסטרובסקי - - -
VIII אפריל-יוני 1944 מדור לדור (תקופות בחיי העם) ח. אורמיאן
י. פרישמן
גיאגרפיה בחדשות
VII יולי-ספטמבר 1944 הקומפוזיטורים היהודיים של תקופתנו מנשה רבינא - - -


  Photo: p7

והנה מה שמעירים עורכי-הסדרות המשודרות בשעות-הצהרים:

I.יצחק עוגן, עורך-הסדרה: הספרות-ראי-החיים (אוקטובר-דצמבר, יום ב' בצהרים)

מה נותנת לנו הספרות? כיצד היא נותנת? איך עלינו לקבל את השפע שהיא משפיעה עלינו?
כיצד משתקפים החיים בראי הספרות? - על שאלות אלו דנות 13 התכניות של הסדרה הזאת.
ידובר בהם על נעוריהם של היוצרים, על חיי-ילדים עבריים בגולה ובארץ,
על מאורעות-הזמן, על ימות-עבודה וחג ועל יפי-הטבע, כפי שהשתקפו בספרות העברית החדשה.

רוצים אתם לעקוב בענין ובעיון אחרי 13 השדורים האלו? קראו נא בספרים הכלולים ברשימה הבאה!
אם אחדים מהם ידועים לכם, מה טוב. תצליחו לעבור על השאר עד סוף דצמבר 1943

1. ממו''ס: הרשלי
2. ש. בן-ציון: נפש רצוצה
3. א. מאפו: אהבת ציון
4. א. מאפו: אשמת שמרון
המשך בעמוד 8


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |